icon

Vakantiebijslag

Jaarlijks in mei ontvangen werknemers hun vakantiebijslag. Deze bijslag wordt volgens de wet gebaseerd op 8% van het loon. In Collectieve arbeidsovereenkomsten kunnen afwijkende afspraken worden gemaakt over de hoogte van en de basis waarop de vakantiebijslag wordt berekend. Die afspraken zijn soms niet duidelijk geformuleerd in de CAO, waardoor de vraag kan ontstaan wat dan wel de basis voor de berekening van de vakantiebijslag vormt.

Een slager stelde onlangs dat zijn werkgever de vakantiebijslag verkeerd had berekend, door zijn overwerkvergoeding niet mee te nemen in de berekening.

Op de arbeidsovereenkomst van de slager was de CAO voor het Slagersbedrijf van toepassing. In die CAO was geregeld dat de vakantiebijslag wordt berekend over het gemiddeld verdiende loon. De slager stelde dat onder zijn gemiddeld verdiende loon tevens zijn overwerkvergoeding viel. De kantonrechter en het Hof stelden de slager in het ongelijk. De slager ging in cassatie.

De Hoge Raad ging verder in op de uitleg van de CAO voor het slagersbedrijf. Volgens de wet minimumloon en vakantiebijslag wordt de vakantiebijslag berekend op basis van 8% van het ten laste van de werkgever komende loon. Tevens is in die wet geregeld dat een overwerkvergoeding niet onder het begrip loon valt. Zoals ik al eerder zei, kan van deze wet worden afgeweken bij CAO. In de Slagers CAO werd echter geen omschrijving gegeven voor het “gemiddeld verdiende loon” op basis waarvan de vakantiebijslag moest worden berekend. De vraag was dus of het wel de bedoeling was om in deze CAO af te wijken van de wet.

De CAO voorzag wel in een omschrijving van het begrip uurloon: “het weekloon, gedeeld door het aantal uren van de normale arbeidsduur”. Onder normale arbeidsduur, valt geen overwerk. Daarnaast maakte de CAO een duidelijk onderscheid tussen loon en toeslagen, waarbij de vergoeding voor overwerk tot de toeslagen werd gerekend. De Hoge Raad concludeerde dat er geen aanwijzingen in de CAO waren die afwijking van de wet beoogde. Onder gemiddeld verdiend loon is de vergoeding voor overwerk dus niet begrepen, maar slechts de geldelijke tegenprestatie voor gedurende de normale werktijd verrichte arbeid. De Hoge Raad bekrachtigde het oordeel van het Hof.


Maartje Oliemans-Ouwehand is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied arbeidsrecht.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Vakantiebijslag

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief