icon

De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht: hoe zit dat? (4)

We berichtten u eerder – op de dag van de inwerkingtreding van de Wabo: 1 oktober 2010 – over de hoofdlijnen van het overgangsrecht. Vandaag aandacht voor de overgangsregels voor de bouwvergunning eerste en tweede fase.

Deze gefaseerde bouwvergunning bestaat niet meer onder de Wabo. De Wabo kent wel een gefaseerde omgevingsvergunning, maar dat houdt in dat als er sprake is van meerdere vergunningplichtige activiteiten (bijvoorbeeld slopen, kappen, bouwen, planologisch strijdig gebruik) een aanvrager ervoor kan kiezen daarvoor in twee fasen vergunning aan te vragen, waarbij hij bepaalt welke activiteiten in de eerste fase worden aangevraagd. De tweede fase ziet op de overige activiteiten. De activiteit bouwen kan echter als zodanig niet in fasen worden aangevraagd. Vandaar dat er overgangsregels voor de gefaseerde bouwvergunning zijn opgenomen. Deze staan overigens in de Invoeringswet Wabo.

Kort gezegd komt de overgangsregeling erop neer dat wanneer vóór 1 oktober 2010 een aanvraag eerste fase is ingediend en een van beide bouwvergunningen (eerste dan wel tweede fase) nog niet onherroepelijk was op 1 oktober 2010, het oude recht van toepassing blijft. Het maakt niet uit in welke fase de procedure is. Zodra zowel de bouwvergunning eerste fase als de bouwvergunning tweede fase onherroepelijk is, worden beide vergunningen samen gelijkgesteld met een omgevingsvergunning. Deze regels gelden ook indien de aanvraag eerste fase is gewijzigd naar aanleiding van het besluit omtrent de bouwvergunning tweede fase.

Er is wel een belangrijke beperking voor het geval niet tijdig na verlening van de bouwvergunning eerste fase een aanvraag tweede fase is ingediend. Voor deze situatie bepaalde de Woningwet dat de bouwvergunning eerste fase vervalt indien niet binnen 2 jaar na het onherroepelijk worden daarvan een aanvraag om bouwvergunning tweede fase is ingediend. Alsdan kon opnieuw een aanvraag eerste fase worden gedaan. Dit is echter niet meer mogelijk. Met andere woorden: wanneer een verleende en onherroepelijk geworden bouwvergunning eerste fase vervalt omdat niet tijdig een aanvraag tweede fase is gedaan, zal een volledige nieuwe aanvraag voor de activiteit bouwen moeten worden gedaan die onder de regels van de Wabo wordt afgehandeld.


Cathine Knijff is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied omgevingsrecht.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht: hoe zit dat? (4)

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief