icon

Almere verbiedt onterecht giraffen stoepkrijttekeningen?

Vorige week werden de Almeerse straten nog met vijftig giraffen stoepkrijttekeningen opgevrolijkt. Het ROC had de giraffes ter ere van de opening van het leerwerkbedrijf van de Almeerse school laten tekenen. De gemeente vond het echter een minder leuk idee en gelastte de school de tekeningen te verwijderen. Volgens de gemeente gaat het hier om een reclameuiting en dat mag niet zonder vergunning.

Nu vraagt u zich waarschijnlijk af of het ROC voor stoepkrijttekeningen wel een vergunning nodig heeft. Het antwoord dient in de Almeerse Algemene Plaatselijke Verordening (APV) te worden gevonden. De APV geeft regels voor het maken of voeren van handelsreclame, d.w.z. iedere openbare aanprijzing van goederen of diensten, waarmee een kennelijk commercieel belang wordt gediend. Het is verboden om zonder vergunning reclameuitingen op of aan een onroerende zaak te voeren. In de APV is een aantal uitzonderingsgevallen gegeven. Voor opschriften die van kennelijk tijdelijke aard zijn (d.w.z. niet langer dan 9 weken) is bijvoorbeeld geen vergunning vereist. Daarbij gaat het om aankondigingen die mededeling doen van een op een bepaald moment zich voordoende gebeurtenis en die door het verstrijken van de tijd hun wervende betekenis verliezen (uitspraak Voorzieningenrechter Rechtbank Utrecht van 20 februari 2004).

In dit geval is het aannemelijk dat de promotionele krijttekeningen van kennelijk tijdelijke aard zijn geweest en het ROC daardoor helemaal geen vergunning voor het tekenen van de vijftig giraffes nodig had. De gemeente was daarmee niet bevoegd de school op te dragen de krijttekeningen te verwijderen. Het ROC had de krijttekeningen laten tekenen enkel om de aandacht te laten vestigen op de opening van het leerwerkbedrijf. Na de opening zouden de stoepkrijttekeningen hun promotionele waarde hebben verloren. Overigens zou het ROC ook niet snel stoepkrijt hebben gebruikt als het niet om een tijdelijke promotie actie zou zijn gegaan. Een regenbui en de stoepkrijten giraffes zouden immers zijn veranderd tot een vormeloze massa.

Waarschijnlijk zullen we nooit weten of de opgelegde last tot het verwijderen van de krijttekeningen de rechterlijke toets had kunnen doorstaan. Ondanks eerder uitlatingen van de school zijn de stoepkrijttekeningen inmiddels verwijderd. Wie de stoepkrijttekeningen uiteindelijk heeft verwijderd, blijft onduidelijk. Het zou zo maar kunnen dat plaatselijke regenbuien de stoepkrijttekeningen fataal zijn geworden?


Claudia Koenen is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied bestuursrecht.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Almere verbiedt onterecht giraffen stoepkrijttekeningen?

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief