icon

Weer helemaal 'hot': wraking

Dat (de stelling dat wraking weer helemaal “hot” zou zijn) las ik een dezer dagen in een krant of op internet (excuses, ik weet niet meer waar). Aanleiding: uiteraard het wrakingsverzoek dat confrère Moszkowicz deed is de strafzaak tegen Wilders.

Wat is wraking? Wraking is een mogelijkheid die het recht ons geeft om een rechter die onvoldoende onpartijdig is te laten vervangen. Die “onvoldoende onpartijdigheid” kan blijken uit verschillende dingen. Meestal gaat het – zoals ook in de zaak van Wilders – om opmerkingen die de rechter maakt. Er is de nodige rechtspraak over. Een rechter die in een veel te vroeg stadium al een voorlopig oordeel gaf over hoe hij tegen de zaak aankeek werd met succes gewraakt, evenals een rechter die weigerde zijn naam te noemen toen daarom werd gevraagd. Het te makkelijk accepteren door een rechter van noet onderbouwde stellingen kan reden tot wraking zijn; een rechter is eens met succes gewraakt omdat hij een verweer als “flauwekul” bestempelde. Maar in de regel heeft een rechter een grote vrijheid om de zitting in te richten zoals hem goeddunkt (als hij zich maar houdt aan de fundamentele regels van proces, zoals hoor en wederhoor).

Wraking is een nogal zwaar middel. Je zegt immers dat een rechter het fundamenteel fout doet, niet eens omdat zijn oordeel onjuist zou zijn maar omdat hij (min of meer) persoonlijk fout bezig is. Dat is nogal wat, rechters tillen er in de regel zwaar aan en advocaten zetten het middel (in de regel) ook niet graag in. Maar soms moet het uiteraard.

Het wrakingsverzoek van Wilders is afgewezen, en die uitkomst was ook wel voorspelbaar – evenals de conclusie van Wilders dat de rechter toch niet onbevooroordeeld is.


Arco Siemons is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied column.

Weer helemaal 'hot': wraking

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief