icon

Nogmaals: verborgen cameratoezicht op werknemer

Privacy van de werknemer is een regelmatig terugkerend punt van discussie. Ook wij schreven hier eerder over spionagesoftware, controle van emailverkeer en verborgen cameratoezicht. In laatstgenoemde blog ging het over het oordeel van de kantonrechter te Middelburg dat het gebruik van een verborgen camera, hoewel de opnames niet door de werkgever zelf waren gemaakt, ontoelaatbaar was, maar dat er bovendien op deze beelden ook geen ongepast gedrag was te zien. In dat kader vroegen we ons af hoe de uitkomst zou hebben geluid indien beelden wel ernstig ongepast gedrag zouden hebben laten zien.

In een zaak die onlangs voor kwam bij de kantonrechter te Breda kwam wederom het gebruik van een verborgen camera aan de orde. In deze zaak ging het om een timmerman die sinds februari 2010 arbeidsongeschikt was wegens onder andere knieklachten. De werkgever schakelde, nadat zij een anonieme tip had ontvangen dat de werknemer vrijwel dagelijks aan het werk was bij derden, een onderzoeksbureau in.

Het onderzoeksbureau maakte op verschillende dagen video-opnamen van de werknemer en legde vast dat hij inderdaad aan het werk was bij derden. De werkgever heeft de werknemer hierop geschorst en een verzoek tot ontbinding tot de arbeidsovereenkomst ingediend bij de rechter.

De kantonrechter oordeelde dat de het verborgen cameratoezicht in dit geval toelaatbaar was omdat de opnamen vanaf de openbare weg waren gemaakt, zich alleen op de werknemer hebben gericht en de periode waarin de werknemer heimelijk was geobserveerd kort van duur waren. De door de werkgever genomen acties na ontvangst van de anonieme tip, werden dan ook passend en proportioneel geoordeeld. De arbeidsovereenkomst werd ontbonden zonder vergoeding aan de werknemer.

Is het nu alleen het ongepaste gedrag van de werknemer waardoor het oordeel anders uitvalt dan de uitspraak van de rechtbank Middelburg? Nee, dat is niet geval. In dit geval bestond er niet alleen een concreet vermoeden van onrechtmatig handelen, maar belangrijker: deze beelden werden gemaakt op de openbare weg waardoor de opnamen niet vallen onder de strafbaarstelling de artikelen 139f en 441a Sr. Dat wil niet zeggen dat heimelijk cameratoezicht in het bedrijf onrechtmatig is. Indien de werkgever een concreet vermoeden heeft dat een werknemer zijn bedrijf schade toebrengt (bijvoorbeeld door diefstal), en hij een verborgen camera gebruikt om dit te kunnen vaststellen en daarbij tevens de Wbp-normen worden nageleefd, handelt hij mijns inziens niet wederrechtelijk. Wel zal de werkgever achteraf in staat moeten zijn om aan te tonen dat het besluit tot het plaatsen van een verborgen camera zorgvuldig is genomen.

Het gebruik van een verborgen camera op straat van een “zieke” werknemer mag, mits er een gerede verdenking is en proportioneel ingezet, in ieder geval wel.


Fleur Costa Baiôa is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied arbeidsrecht.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Nogmaals: verborgen cameratoezicht op werknemer

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief