icon

Arbeidsrecht en de nieuwe regering

“Het roer gaat om”, kopte De Telegraaf vanochtend. Met de nieuwe regering (waarvan de meeste mensen denken dat die er nu snel komt) gaat er veel veranderen. Geldt dat ook voor het arbeidsrecht?

Het concept regeerakkoord bevat op dit punt weinig spectaculairs. De WW wordt niet aangepast, en het ontslagrecht evenmin. De VVD wilde dat wel, maar de PVV is tegen. Ook over het maximeren van ontslagvergoedingen is weinig te lezen, anders dan dat de vergoeding bij ontslag van mensen met topinkomens in de collectieve sector worden gemaximeerd tot € 75.000,-, het bedrag dat in deze discussies steeds wordt genoemd.

Verder stelt het regeerakkoord “Ambtenarenrecht wordt gelijkgetrokken met het arbeidsrecht”. Ook dat is niet echt nieuw, in mei van dit jaar schreef ik al over een aangekondigd initiatief wetsvoorstel van CDA en D66, dat op zijn beurt ook weer teruggreep op een eerder idee daarover. Of dat betekent dat het ambtenarenrecht uit het bestuursrecht zal worden gehaald dan wel dat ambtenarenreglementen voor wat betreft ontslag en vergoedingen worden gelijkgetrokken met het burgerlijk wetboek en de kantonrechtersformule blijkt niet uit het concept.

Een opmerkelijk voornemen is wel om alleen nog CAO's die aandacht schenken aan leeftijdsbewust personeelsbeleid en duurzaem inzetbaarheid algemeen verbindend te verklaren. Als minder werkgevers onder CAO's gaan vallen (dat lijkt de logische consequentie) zal de greep van de sociale partners op de arbeidsmarkt wellicht minder worden. Het is de vraag of de regering dat zou moeten willen – maar die vraag is bij nog wel meer punten te stellen, en niet alleen op het terrein van het arbeidsrecht. We zullen het allemaal moeten afwachten!


Arco Siemons is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied arbeidsrecht.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Arbeidsrecht en de nieuwe regering

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief