icon

Advies Commissie Regeldruk: vereenvoudiging verificatieplicht werkgevers

Werkgevers hebben op grond van de huidige regelgeving de verplichting om de identiteit van hun werknemers te verifiëren. Vaak is alleen niet helemaal duidelijk wat de overheid nu precies van hen verwacht waardoor bedrijven soms te veel en soms juist ook weer onvoldoende doen. Dat de voorlichting van de diverse overheidsorganen die bij deze wetgeving betrokken zijn (onder meer Arbeidsinspectie, Belastingdienst, de voorlichting vanuit Postbus 51) niet altijd met elkaar in overeenstemming is, helpt daarbij niet. Het naleven van deze verplichting brengt, naast administratieve rompslomp, ook behoorlijke kosten met zich mee. Deze worden thans op circa 75 miljoen euro geschat.

Naar aanleiding van het advies dat de zogenaamde Commissie Regeldruk Bedrijven in juli 2008 aan de minister van Sociale Zaken heeft uitgebracht, heeft deze besloten te laten onderzoeken of de verificatieplicht niet kon worden vereenvoudigd, zonder daarmee de beleidsdoelstellingen te kort te doen. Het rapport van de daartoe ingestelde werkgroep is inmiddels verschenen en aan de Tweede Kamer gepresenteerd.

Het belangrijkste voorstel van de werkgroep is de introductie van een stappenplan. Dit stappenplan moet duidelijkheid brengen scheppen over hetgeen van de werkgever wordt verwacht om te voldoen aan zijn verplichtingen ter zake van de verificatieplicht. Ook geeft het stappenplan aan hoe dit op de meest efficiënte wijze kan worden gedaan. De werkgroep heeft daarnaast geadviseerd om meer gebruik te maken van elektronische verzending van kopieën, om zodoende kosten te besparen.

Na invoering van de voorgestelde plannen, zo schat de werkgroep in, zullen de kosten van de verificatieplicht met circa 35 miljoen euro afnemen.

Verder heeft de werkgroep een wijziging van de Wet Arbeid Vreemdelingen voorgesteld op grond waarvan bepaalde verplichtingen met betrekking tot de verificatie voor de werkgever die zijn personeel uitleent aan een andere werkgever worden beperkt tot vreemdelingen die afkomstig zijn uit landen van buiten de Europese Economische Ruimte (met uitzondering van Bulgarije en Roemenië). Ook hiermee is een kostenbesparing gemoeid.

De rijksoverheid zal u als werkgever de komende tijd over zowel het voorlichtingsmateriaal als over de elektronische handleiding informeren. Nu maar hopen dat de voorlichting wel eensluidend is…


Liesbeth Heidstra is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied arbeidsrecht.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Advies Commissie Regeldruk: vereenvoudiging verificatieplicht werkgevers

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief