icon

Test case bij handhaving mag

In de uitspraak van 15 september 2010 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State zich over de vraag gebogen of het in strijd is met het gelijksheidsbeginsel wanneer een bestuursorgaan slechts één overtreder aanschrijft als het een bepaalde norm wil handhaven. In dit geval had het college van Gedeputeerde Staten van Utrecht bij wijze van testcase slechts één eigenaar van een illegaal vaartuig in de Kromme Mijdrecht aangeschreven, bij wijze van test case, en alle andere eigenaren van evenzeer illegaal afgemeerde boten in diezelfde Kromme Mijdrecht met rust gelaten.

In strijd met het geijkheidsbeginsel? Neen. Aldus de Afdeling. Het aanschrijven van slechts een eigenaar, bij wijze van test case, is hier geoorloofd. In dit geval lag er aan de aanschrijving een Handhavingsstrategie ten grondslag. Daarin staat onder meer vermeld dat de gebieden met de hoogste natuurwetenschappelijke, landschappelijke en cultuurhistorische waarden frequenter zullen worden gecontroleerd. Omdat het college maar een beperkt aantal toezichthouders heeft en de controles arbeidsintensief zijn, heeft het college daarom voor gefaseerde handhaving gekozen.

Een andere reden voor de Afdeling is dat het college verspreid over de hele provincie sinds de vaststelling van de Handhavingsstrategie ongeveer een honderdtal gevallen had aangeschreven. Daarbij zijn de meest in het oog springende vaartuigen uitgezocht om als eerste in aanmerking te komen. In dit geval ging het om de eigenaar van een boot met een lengte van meer dan zeven meter, een witte kleur en een gesloten overkapping.

Tot slot speelde nog mee dat het college het voornemen heeft geuit om ook te gaan optreden tegen de ándere illegaal afgemeerde vaartuigen in de Kromme Mijdrecht.

Het oplaten van proefballonnetjes mag dus in handhavingsland, maar dan moet er wel beleid, of strategie en een gedegen motivering aan ten grondslag liggen. Was dat niet het geval geweest, dan verwacht ik dat de Afdeling zou hebben geoordeeld dat één overtreder gebruiken als proefkonijn en de rest (voorlopig) laten lopen, niet is toegestaan.


Claudia Koenen is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied bestuursrecht.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Test case bij handhaving mag

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief