icon

Promotioneel kansspel of promotionele prijsvraag?

Een leuke manier om je product onder de aandacht te brengen, is door het organiseren van een kansspel of een prijsvraag. De vraag is of dit in Nederland altijd mogelijk is.

Er is sprake van een kansspel als gelegenheid wordt gegeven om mee te dingen naar prijzen of premies, waarbij de aanwijzing van de winnaars geschiedt door enige kansbepaling waarop de deelnemers geen overwegende invloed kunnen uitoefenen. Een voorbeeld is het organiseren van een loterij. Volgens de Wet op de kansspelen is het verboden om zonder vergunning kansspelen aan te bieden, enkele uitzonderingen daargelaten (zoals het organiseren uitsluitend in familiekring).

Als de loterij wordt georganiseerd voornamelijk om een bepaald product te promoten spreekt men van een promotioneel kansspel. Volgens de wet geldt het hiervoor beschreven verbod ook voor promotionele kansspelen. Vooruitlopend op de geplande herziening van de Wet op de kansspelen is het echter mogelijk gemaakt om onder bepaalde voorwaarden wel een promotioneel kansspel aan te bieden. De voorwaarden voor een dergelijke kansspel zijn te vinden in de Gedragscode Promotionale Kansspelen.

Ook prijsvragen worden doorgaans ter promotie van producten of diensten gehouden. Prijsvragen waarbij uitsluitend een wetenschappelijke, kunstzinnige of technische en door een jury waardeerbare prestatie van een deelnemer wordt gevraagd, vallen niet onder de strenge regels van een kansspel. Met dergelijke prijsvragen denke men aan het maken van een (kort) verhaal. Voor andere prijsvragen met prijzen boven € 2.300, zoals het oplossen van een rebus of het beantwoorden van een vraag diende tot voor kort, net zoals bij kansspelen, een vergunning te worden gevraagd. Sinds 1 juli 2010 is deze regel komen te vervallen.

Helaas is het onderscheid tussen een kansspel en een prijsvraag niet altijd even scherp. Wat als bijvoorbeeld de winnaar tussen de tien beste inzendingen wordt verloot of wat als de jury tamelijk willekeurig beslist? Dan lijkt hetgeen in eerste instantie een prijsvraag was, toch meer een kansspel te zijn. Bij twijfel verdient het daarom aanbeveling bij een prijsvraag de regels geldende bij het organiseren van kansspelen na te leven.


Maurits Richert is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied handel- en ondernemingsrecht.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Promotioneel kansspel of promotionele prijsvraag?

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief