icon

Gemeente Amsterdam doet handreiking voor particuliere erfpacht

Zoals bekend, hanteert de gemeente Amsterdam een erfpachtstelsel. Dit houdt kortweg gezegd in dat de gemeente haar grond niet verkoopt, maar uitgeeft in erfpacht. Veel Amsterdamse huizenbezitters zijn dus geen eigenaar, maar erfpachter. Naast deze publieke/gemeentelijke erfpacht bestaat er ook particuliere erfpacht waarbij het huis niet op grond staat dat in eigendom is van gemeente, maar van een particulier (erfverpachter).

In Amsterdam komt deze vorm van erfpacht regelmatig voor en ook elders in het land blijkt particuliere erfpacht (mede als gevolg van de kredietcrisis, omdat huizen bij deze constructie goedkoper lijken) steeds populairder te worden. Een nadeel van particuliere erfpacht is echter dat banken terughoudend zijn in het verstrekken van financiering. Toekomstige kopers krijgen daardoor soms de financiering niet rond, zodat huizen moeilijk verkoopbaar blijken. Banken zijn terughoudend bij het verstrekken van financiering, omdat bij particuliere erfpacht de erfpachtsvoorwaarden kunnen afwijken van de voorwaarden die de gemeente hanteert en de erfpachtsvoorwaarden tevens onduidelijk kunnen zijn. De voorwaarden kunnen nadelig uitpakken voor de erfpachter.
Zo kan onduidelijkheid bestaan over de mogelijkheid om de canon (de vergoeding voor de erfpacht) te verhogen.

De gemeente en de Nederlandse Vereniging van Banken willen particuliere erfpachters echter tegemoet komen, zodat zij hun woning eenvoudiger kunnen verkopen (persbericht). Zij hebben daarvoor verschillende afspraken gemaakt. De gemeenteraad behandelt binnenkort een raadsvoorstel dat de gemeente in staat moet stellen de betreffende gronden, belast met particuliere erfpacht, te verwerven, zodat de particuliere erfpacht omgezet kan worden in publieke erfpacht.

Kan de particuliere erfpachter niet het eigendom van de grond verschaffen en blijkt daarnaast de omzetting in publieke erfpacht niet mogelijk, dan zullen banken alsnog bekijken of financiering mogelijk is. Banken zullen dan naar verwachting dezelfde voorwaarden hanteren als bij nieuwe gevallen van particuliere erfpacht (zo moeten de pachtvoorwaarden niet zijn gewijzigd en moet de identiteit van de erfverpachter in orde zijn en van goede naam en faam zijn).


Paulien Beunk is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied vastgoed.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Gemeente Amsterdam doet handreiking voor particuliere erfpacht

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief