icon

Europese mediation

Sinds mei 2008 zijn Europese regels inzake mediation in werking getreden in de vorm van een richtlijn. Een Europese richtlijn geeft, zoals de naam al doet vermoeden, een richtlijn aan de lidstaten over hoe ze op een bepaald gebied hun wetgeving moeten inrichten. De richtlijn geeft regels waar de lidstaten zich ten minste aan moeten houden. Ten gunste van de burger mag er echter (bijna) altijd worden afgeweken van die richtlijn.

Volgens de richtlijn moeten de lidstaten een minnelijke schikking van grensoverschrijdende geschillen mogelijk maken. De uitkomst van zo’n schikking moet dus ook uitvoerbaar zijn in andere lidstaten.

Het doel van mediation is om partijen op vrijwillige basis onder leiding van een mediator tot een oplossing te laten komen zonder tussenkomst van een rechter. De mediator is dus onpartijdig en heeft als enig doel om partijen met elkaar te laten praten over een oplossing waar beide partijen mee kunnen leven. Dat betekent dus niet dat de één wint en de ander verliest, maar dat er een voor beide partijen acceptabele tussenweg wordt gevonden.

Als die tussenweg is gevonden, wordt deze vastgelegd in een overeenkomst die vervolgens via een van te voren vastgestelde rechtbank uitvoerbaar wordt verklaard in de andere betrokken lidstaat.

Elke lidstaat moet kwaliteitscontrole uitvoeren, gedragscodes opstellen en een opleiding aanbieden voor mediators, zodat de kwaliteit van de mediators controleerbaar is en burgers vertrouwen krijgen in de mediators van alle lidstaten.

De Europese Commissie is ervan overtuigd dat mediation in de meeste gevallen een veel snellere en goedkopere oplossing is dan een gerechtelijke procedure. Als partijen inderdaad tot een oplossing komen, lijkt mij dat aannemelijk. Echter, mediation kan ook worden gebruikt door de wederpartij om de zaak te vertragen.

Teneinde de partijen aan te moedigen van mediation gebruik te maken, moeten de lidstaten ervoor zorgen dat hun regels inzake verjaring de partijen niet beletten naar de rechter of naar een arbitrage-instantie te gaan indien hun mediationpoging geen resultaat heeft. Dat betekent dus dat als mediation is mislukt, partijen alsnog in een jarenlang proces terecht komen, waardoor de mediation alleen maar een vertragende factor is geweest in het hele proces.

In mei 2011 moeten alle lidstaten de Mediationrichtlijn hebben ingevoerd in hun nationale wetgeving. Tot nu toe hebben slechts 4 van de 27 lidstaten de richtlijn ingevoerd. Nederland is bezig met de voorbereiding van een wetsvoorstel.


Maartje Oliemans-Ouwehand is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied vennootschapsrecht.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Europese mediation

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief