icon

De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo): hoe zit dat? (2)

Het projectbesluit, waarmee ruimtegebruik dat volgens het geldende bestemmingsplan niet is toegelaten mogelijk kan worden gemaakt, verdwijnt onder de Wabo. Het projectbesluit wordt dan een omgevingsvergunning. Een projectbesluit dat op 1 oktober, als de Wabo in werking treedt, van kracht en onherroepelijk is, of na die datum onherroepelijk wordt, geldt vanaf dat moment als een omgevingsvergunning. Volgens de huidige Woningwet wordt een projectbesluit voor een bouwactiviteit pas onherroepelijk, wanneer ook de (eerste fase) bouwvergunning onherroepelijk is. Als er separaat van een (eerste fase) bouwvergunning een projectbesluit wordt verleend ten behoeve van een bouwactiviteit, wordt zo’n projectbesluit pas appellabel op het moment waarop, naderhand, de (eerste fase) bouwvergunning is verleend.

Met de Wabo komt de (eerste fase) bouwvergunning te vervallen en, zoals gezegd, ook het projectbesluit. Er is echter niet voorzien in overgangsrecht voor separaat genomen projectbesluiten ten behoeve van een (eerste fase) bouwvergunning. Dit betekent dat projectbesluiten die zijn genomen voor een bouwactiviteit na 1 oktober, waarvoor vóór die datum geen bouwvergunning is aangevraagd, niet meer de planologische strijdigheid kunnen opheffen van deze bouwactiviteit waarvoor na 1 oktober een omgevingsvergunning moet worden aangevraagd. Voor de bouwactiviteit moet dan opnieuw toestemming worden verleend, maar dan onder de Wabo met een omgevingsvergunning voor de activiteiten bouwen en planologisch strijdig gebruik. Bouwprojecten kunnen hierdoor vertraging oplopen.

Indien u voor een bouwactiviteit nu een separaat projectbesluit heeft, is het daarom raadzaam om voor 1 oktober 2010 een (eerste fase) bouwaanvraag te doen. Aanvraag om een vergunning, ontheffing of projectbesluit die voor 1 oktober 2010 zijn ingediend, worden nog afgedaan overeenkomstig het oude recht.


Cathine Knijff is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied handel- en ondernemingsrecht.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo): hoe zit dat? (2)

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief