icon

Aanvang bedenktijd bij een op afstand gesloten overeenkomst.

Het kopen op afstand wordt steeds populairder. Telefonisch, maar vooral via internet worden steeds meer producten gekocht. Indien u een overeenkomst sluit op afstand, bijvoorbeeld via internet of telefonisch, is het veelal niet mogelijk om het product vóór het sluiten van de overeenkomst te zien of van de aard van de dienstverrichting kennis te nemen. Om die reden is in de wet een aantal artikelen opgenomen, conform Europese richtlijnen, die de consument beschermen bij een op afstand gesloten overeenkomst.

Een voorbeeld: Een consument heeft telefonisch een telecomabonnement afgesloten op 10 april. De consument ontvangt het pakket met de modem op 5 mei. Op 8 mei kan het pakket pas geïnstalleerd worden, zo heeft de provider aangegeven. Toegang tot het netwerk wordt verleend op 15 mei. De consument heeft zich ondertussen bedacht en wil het telecomabonnement niet meer, zodat hij probeert de overeenkomst schriftelijk en mondeling op te zeggen. Hij heeft het product rond 10 mei teruggestuurd. De telecomaanbieder laat het abonnement op 15 mei ingaan en brengt de kosten in rekening bij de consument.

Vanaf wanneer loopt de bedenktijd voor de consument? De telecomaanbieder heeft aangegeven dat de opzegging te laat is, namelijk na de wettelijke termijn van zeven dagen.

De rechter, in dit geval de kantonrechter te Arnhem, heeft beslist dat volgens artikel 46i lid 6 Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek (voor overeenkomsten op afstand) de termijn waarbinnen de consument de overeenkomst kan opzeggen, begint te lopen vanaf het moment van sluiten van de overeenkomst. In bovengenoemd voorbeeld beschikte de consument pas na afloop van deze (bedenk)termijn over een (uitsluitend) door de aanbieder van de dienst te leveren (verplicht) hulpmiddel, het modem, en kon de klant pas na aansluiting van dit hulpmiddel en aansluiting op het netwerk door de aanbieder over de betreffende dienst beschikken. Pas op dat moment kon de consument beoordelen of hij gebruik wilde maken van deze dienst.

Naar het oordeel van de rechter strookt bovenstaande regel niet met de gedachte van de Richtlijn. De gedachte achter de bedenktijd is namelijk dat de consument, die niet in staat is het product daadwerkelijk te bekijken en te beoordelen, de mogelijkheid moet hebben om te beoordelen of het product aan zijn verwachtingen beantwoordt, en zo niet, dat hij dan de overeenkomst binnen een redelijke termijn kan ontbinden. In casu heeft de consument pas van het product kennis kunnen nemen na ontvangst en installatie van het modem en de aansluiting op het netwerk. De consument heeft in dit geval de overeenkomst binnen de wettelijke bedenktermijn ontbonden, nu de bedenktermijn pas op 15 mei zou ingaan.


Rosemarie Franken is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied vennootschapsrecht.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Aanvang bedenktijd bij een op afstand gesloten overeenkomst.

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief