icon

Gedeeltelijke of gehele schadevergoeding voor geannuleerde vluchten na vulkaanuitbarsting

Kort na de aswolken die in het voorjaar vanuit IJsland ons land indreven, wees de Europese Commissie erop dat gestrande reizigers uit de Europese Unie recht hebben op een compensatie, ook indien uitzonderlijke omstandigheden ertoe hebben geleid dat vluchten werden geannuleerd of vertraagd. EU-burgers moeten door hun vliegmaat-schappij in staat worden gesteld om vluchten om te boeken of dienen hun ticket vergoed te krijgen. Daarnaast hebben zij op grond van de regelgeving recht op zorg in de vorm van eten, drinken en onderdak. De Europese Commissie verwees in dit kader naar de Europese verordening van 17 februari 2005 waarin de rechten van vliegtuigpassagiers zijn vastgelegd.

Tussen de KLM en Britse reizigers is nu evenwel een conflict ontstaan over de omvang van de vergoeding. KLM stelt zich op het standpunt dat een vergoeding voor een dag en een nacht oponthoud voldoende zou zijn, de Britten menen recht te hebben op een volledige schadevergoeding en hebben zich gewend tot de Europese Commissie met een klacht over de vliegmaatschappij. De Europese Commissie heeft inmiddels aan KLM laten weten dat zij met de Britse gedupeerden van oordeel is dat KLM zich niet houdt aan de Europese richtlijn terzake en er recht bestaat op volledige schadevergoeding. KLM heeft evenwel laten weten haar beleidslijn niet te willen wijzigen: meer vergoeding dan zij thans heeft aangeboden zit er niet in. Wat haar betreft is het oordeel van de Commissie dat de Europese verordening ook ziet op uitzonderlijke omstandigheden zoals ten tijde van de vulkaanuitbarsting in IJsland namelijk onjuist. KLM verwijst hiermee klaarblijke-lijk naar overweging 14 van de verordening waarin is neergelegd dat in geval van uitzonderlijke weersomstandigheden de verplichtingen van de vliegmaatschappijen worden beperkt of uitgesloten.

Indien alle partijen zich bij hun standpunt houden, valt niet uit te sluiten dat het Europese Hof zich over deze kwestie zal moeten uitlaten. Tot die tijd volsta ik hier met u erop te attenderen dat, voor zover dit aan de aandacht was ontsnapt, vliegreizigers meer rechten hebben op compensatie in geval van vertragingen en annuleringen dan waar de meeste vliegreizigers zich bewust van zijn, hetgeen in deze vakantietijd mogelijk goed is om te weten.


Liesbeth Heidstra is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied vennootschapsrecht.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Gedeeltelijke of gehele schadevergoeding voor geannuleerde vluchten na vulkaanuitbarsting

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief