icon

“Jezus redt” in strijd met welstand

De gemeente Giessenland wil niet dat er met grote, witte koeienletters “Jezus redt” op het dak van een woonboerderij is geschreven. De gemeente vindt dat ernstig in strijd met de redelijke eisen van welstand. Om die reden gelast de gemeente de eigenaar van deze woonboerderij (onder oplegging van een dwangsom) de wit geschilderde dakpannen te verwijderen. Die eigenaar is het met deze beslissing niet eens en heeft (hoger) beroep ingesteld. De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft onlangs uitspraak gedaan en de eigenaar in het ongelijk gesteld.

De witte dakpannen met de tekst “Jezus redt” moeten volgens de gemeente op grond van de artikelen 12 en 13a van de Woningwet worden verwijderd. De gemeente volgt daarbij het advies van de welstandscommissie, die vindt dat het gebruik van felle of contrasterende kleuren en het extreme contrast tussen de bestaande zwarte en de beschilderde witte dakpannen ernstig in strijd zijn met redelijke eisen van welstand. De contrasterende letters leveren volgens de welstandscommissie een te grove inbreuk op wat in de omgeving gebruikelijk is.

De eigenaar van de boerderij beroept zich op een tweetal grondrechten: het recht op vrije meningsuiting en recht op vrijheid van godsdienst. De Afdeling heeft hierover geoordeeld dat zijn grondrechten niet op ongerechtvaardigde wijze worden beperkt. De dwangsom is namelijk niet opgelegd vanwege de tekst “Jezus redt”, maar om welstandelijke wanordelijkheden te voorkomen. Daarnaast blijven er genoeg mogelijkheden voor hem over zijn mening te kunnen uiten en zijn geloof in vrijheid te kunnen belijden. De tekst kan bijvoorbeeld kleiner of in een minder opvallende kleur worden aangebracht. De last onder dwangsom is daarom terecht opgelegd, aldus de Afdeling.

De eigenaar overweegt naar het Europese Hof van de rechten van de Mens te stappen. Het kleiner of onopvallender maken van de tekst beperkt hem in het uiten van zijn evangelische mening en het in vrijheid expressief belijden van zijn geloof, aldus de eigenaar.

Hoe dan ook: de letters zullen straks op last van de gemeente weg moeten, zo niet dan is hij aan de gemeente een dwangsom verschuldigd.


Claudia Koenen is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied handel- en ondernemingsrecht.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
“Jezus redt” in strijd met welstand

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief