icon

Rookverbod in eigen werkkamer

Volgens de Tabakswet zijn werkgevers verplicht zodanige maatregelen te treffen dat werknemers in staat worden gesteld hun werkzaamheden te verrichten zonder daarbij hinder of overlast van roken door anderen te ondervinden.

Een werkgever in Utrecht probeerde de Tabakswet te omzeilen, maar de strenge Voedsel en Waren Autoriteit hield hem scherp in de gaten. De werkgever, tevens bestuurder en leidinggevende van het bedrijf rookte sigaren op zijn eigen kamer. Tijdens een inspectie van de Voedsel en Waren Autoriteit werden in zijn kamer sigarenpeuken en as gevonden waarna de werkgever er af kwam met een waarschuwing.

De werkgever had vervolgens maatregelen genomen door op de deur van zijn werkkamer een bordje te hangen met: “geen toegang, bel ext. 19 voor een eventuele afspraak”. Bij een volgende controle van de Voedsel en Waren Autoriteit werden weer sigarenpeuken en as gevonden op de kamer van de werkgever. Tevens werd geconstateerd dat het bordje op de deur hing, maar dat de deur openstond en een doordringende rookgeur uit de kamer kwam. Vervolgens kwam er tijdens de inspectie een werknemer in de deuropening staan die een werkgerelateerde vraag aan zijn werkgever stelde waarop de werkgever antwoordde.

De werkgever werd een boete opgelegd van € 300,-. De werkgever ging in bezwaar en beroep tegen de boete, maar de rechtbank te Rotterdam verklaarde het beroep ongegrond. De rechtbank oordeelde dat de werkgever een resultaatsverplichting heeft tot het treffen van maatregelen zodat werknemers in een rookvrije omgeving kunnen werken. Het bordje op de deur van de werkkamer was wellicht wel een geschikte maatregel, maar deze had niet het gewenste resultaat aangezien de werknemer in de deuropening kwam staan. Het was, zo vond de rechter, de werkgever toe te rekenen dat zijn maatregelen niet het gewenste resultaat hadden.


Maartje Oliemans-Ouwehand is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied arbeidsrecht.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Rookverbod in eigen werkkamer

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief