icon

Non-conformiteit: eigen onderzoek is relevant

Als u een zaak koopt, dient deze afgeleverde zaak te beantwoorden aan de koopovereenkomst. Een zaak beantwoordt niet aan de overeenkomst indien zij, mede gelet op de aard van de zaak en de mededelingen die de verkoper over de zaak heeft gedaan, niet de eigenschappen bezit die de koper op grond van de overeenkomst mocht verwachten. Er is dan sprake van non-conformiteit, zie artikel 7:17 BW.

In een recente procedure heeft de Hoge Raad geoordeeld over de non-conformiteit van de Fuel Saver. De vraag deed zich voor of de Fuel Saver aan de overeenkomst beantwoordde en of het de eigenschappen bezat die de koper mocht verwachten op grond van de overeenkomst.

De Fuel Saver is een product ter vermindering van brandstofgebruik en uitlaatgassen bij auto's. Koper heeft tweemaal een aantal Fuel Savers gekocht, waarna hij dit product heeft laten testen door een onderzoeksbureau. Uit dit onderzoek bleek dat de Fuel Saver niet wezenlijk brandstofbesparend werkte. Na dit onderzoek heeft koper wederom een aantal Fuel Savers gekocht en dit product door nog twee andere onderzoeksinstanties laten testen, met een vergelijkbaar resultaat als het eerste onderzoeksbureau. Ook verkoper heeft de Fuel Saver laten testen met weliswaar een iets gunstiger resultaat. Koper heeft vervolgens ontbinding gevorderd van de overeenkomsten op grond van non-conformiteit van de geleverde producten.

De Hoge Raad heeft geoordeeld dat bij de beantwoording van de vraag of de Fuel Savers, ofschoon zij geen brandstofbesparing realiseren, aan de overeenkomst beantwoorden, gekeken moet worden naar alle relevante omstandigheden van het geval.

Niet alleen moet in die beoordeling worden betrokken het feit dat de verkoper ervan uitging dat de Fuel Saver die brandstofbesparende werking had en dat als zodanig aan koper heeft meegedeeld, tevens moet in de beoordeling worden meegenomen het feit dat koper zelf onderzoek heeft gedaan en dus bekend was althans bekend had kunnen zijn met de afwezigheid van het brandstofbesparend effect.

Niet alleen zijn de mededelingen van de verkoper dus belangrijk als u een zaak koopt, ook het eigen onderzoek naar een product wordt meegenomen in de beoordeling of u mag verwachten of een product de eigenschappen bezit zoals overeengekomen.


Rosemarie Franken is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied vennootschapsrecht.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Non-conformiteit: eigen onderzoek is relevant

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief