icon

Boetes bouwfraude ook in hoger beroep in stand gelaten

Deze week deed het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBB) uitspraak in hoger beroep in twee (één, twee) bouwfraudezaken.

Aan de orde waren de door de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) opgelegde boetes aan bedrijven in de grond-, weg- en waterbouw. De NMa legde de boetes op na een grootschalig fraudeonderzoek waarbij aan het licht kwam dat de betreffende bedrijven in strijd met het mededingingsrecht prijsafspraken maakten. Wie herinnert zich niet de uitzending van het televisieprogramma Zembla waarin dit breed werd uitgelicht?

In de hoger-beroepprocedures waarin het CBB deze week uitspraak deed, had de NMa met de betreffende bedrijven een zogenaamde versnelde sanctieprocedure afgesproken. In ruil voor een lagere boete dienden de bedrijven afstand te doen van het recht op individuele inzage in hun dossiers en het recht om individuele zienswijzen in te dienen. Daarnaast mocht de daarvoor in de plaats komende, centraal ingediende zienswijze geen betwisting van de in het boeterapport opgenomen juridische beoordeling en feiten inhouden. Nogal verregaand dus.

In hoger beroep stelden de bedrijven onder meer dat zij geen eerlijk proces hadden gehad. Het CBB ging hier niet in mee en oordeelde dat de NMa de bedrijven voldoende had geïnformeerd en de bedrijven desondanks bewust voor een lagere boete hadden gekozen. Ook andere verweren (o.a. ten aanzien van de grondslag en de voorwaarden van de boete) haalden het in hoger beroep niet.

Overigens volgt uit een uitspraak van de Hoge Raad deze week dat een hoofdrolspeler uit de hierboven aangehaalde Zembla-uitzending formeel geen klokkenluider meer is. De Hoge Raad oordeelde dat het OM mocht vervolgen omdat op grond van recente wetgeving de verjaringstermijnen voor zware misdrijven zijn verlengd en dat gold ook voor de zaak Bos. Een klokkenluider mag volgens de toenmalige minister zelf geen strafrechtelijke betrokkenheid hebben bij de misstanden die hij aandraagt.

Al met al werd het naast de week van het voetbal dus ook een beetje de week van de bouwfraude.


Paulien Beunk is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied handel- en ondernemingsrecht.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Boetes bouwfraude ook in hoger beroep in stand gelaten

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief