icon

De taak van een curator: daartoe behoort niet het inlichten van de werkgever van gefailleerde

In een faillissement is de curator belast met het beheer en de vereffening van de failliete boedel. In de uitoefening van die taak dient de curator te handelen zoals in redelijkheid van een over voldoende inzicht en ervaring beschikkende curator die zijn taak met nauwgezetheid en inzet verricht, mag worden verlangd. De curator kan persoonlijk aansprakelijk gesteld worden voor door derden geleden nadeel. Als de curator aansprakelijk wordt gesteld dient zijn handelen te worden getoetst aan de (zorgvuldigheids-)norm zoals hierboven beschreven.

In een recente uitspraak kwam het handelen van een curator aan de orde. De werkgever van gefailleerde stelde de curator persoonlijk aansprakelijk voor diefstal die gefailleerde had gepleegd en voor schade die hij hierdoor had geleden. Gefailleerde had namelijk gedurende zijn faillissement de boekhouding en administratie verzorgd voor zijn werkgever. Tijdens deze werkzaamheden had gefailleerde enkele grote bedragen onbevoegd aan zichzelf overgemaakt.

De rechter heeft in deze zaak geoordeeld dat de curator niet persoonlijk aansprakelijk is voor de geleden schade door de werkgever. De curator heeft zijn taak naar behoren vervuld. De zorgvuldigheidsnorm breidt de taak van de curator niet uit, zoals de werkgever had aangegeven. De taak van de curator blijft het verrichten van werkzaamheden in het belang van met name de schuldeisers, die op het moment van het faillissement een vordering op gefailleerde hadden. De rechter achtte het niet de taak van de curator om de werkgever op de hoogte te stellen van het faillissement van zijn werknemer. Het is aan de werknemer zelf om zijn werkgever juist voor te lichten over zijn situatie. Daarnaast wordt een faillissement ingeschreven in een openbaar register, dat dus door de werkgever kan worden geraadpleegd. Bovenal was de werkgever in dit faillissement geen schuldeiser. De werkgever kon de curator niet aansprakelijk stellen voor zijn geleden schade.

Al met al wordt persoonlijke aansprakelijkheid van een curator niet snel aangenomen. Er dient aan de zorgvuldigheidsnorm getoetst te worden, bij welke norm de taak van de curator niet wordt uitgebreid zoals beschreven in de Faillissementswet. De zorgvuldigheidsnorm strekt niet tot bescherming van de belangen van de werkgever, zoals in bovengenoemde zaak.


Rosemarie Franken is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied bedrijven in moeilijkheden.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
De taak van een curator: daartoe behoort niet het inlichten van de werkgever van gefailleerde

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief