icon

Woningonttrekking in Amsterdam

Indien u een andere bestemming aan een bestaande woonruimte geeft, dan onttrekt u daarmee een woning aan de woningvoorraad. In Amsterdam hebt u in dat geval altijd een woononttrek-kingsvergunning nodig. De gemeente zal in dat geval uw belang afwegen tegen het belang van het behoud of de samenstelling van de woonruimtevoorraad.

Hoe de verschillende belangen exact tegen elkaar worden afgewogen, daar geeft de toepasselijke Regionale Huisvestingsverordening Stadsregio Amsterdam 2010, die afgelopen 1 januari in werking is getreden, geen duidelijkheid over. De stadsdelen Centrum en Zuid proberen die duidelijkheid door middel van beleid te geven. Beide stadsdelen hebben gezamenlijk ‘Regels ter uitvoering van hoofdstuk 3, paragraaf 3 van de Regionale Huisvestingsverordening Stadsregio Amsterdam 2010’ vastgesteld. Hierin zijn onder meer beoordelingscriteria voor de wettelijke belangenafweging bij woononttrekkingsvergunningaanvragen gegeven.

Als een stadsdeel vindt dat het volkshuisvestingsbelang belang groter is dan het belang dat met de onttrekking is gediend, dan wordt de vergunning verleend, mits er reëel of financieel wordt gecompenseerd. De stadsdelen Centrum en Zuid stellen daar echter aanvullende voorwaarden aan. Want gaat het om een goedkope woning, dat wil zeggen een woning met een huurprijs onder de huurtoeslaggrens of een WOZ-waarde van € 245.000,-, en er wordt niet reëel gecompenseerd (dat wil zeggen een woning voor een woning), dan wordt de vergunning onder voorwaarde van betaling van een financiële compensatie verleend, mits aan een van de vijf opgesomde beoorde-lingscriteria wordt voldaan. Een van die criteria ziet op het bestemmingsplan. Als bijvoorbeeld aan de goedkope woning een andere bestemming dan wonen wordt gegeven, dan is dat voor het stadsdeel een reden om desondanks wel de vergunning te verlenen, mits er betaald wordt uiteraard (in de regel ten hoogste 12 % van de WOZ-waarde). Maar: dient de woningonttrekking niet ook een algemeen, ruimtelijk belang nu de onttrekking tot uitvoering van het bestemmings-plan strekt? Zou aan het belang dat met de onttrekking is gediend daarom niet een groter gewicht moeten worden toegekend? Is een financiële compensatie dan nog wel geoorloofd? Kortom, er zijn voldoende vraagtekens bij het beleid van Centrum en Zuid, in het bijzonder de voorwaarde van betaling van financiële compensatie, te stellen. De praktijk zal het uitwijzen.


Claudia Koenen is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied handel- en ondernemingsrecht.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Woningonttrekking in Amsterdam

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief