icon

Internationale koop… welke rechter is bevoegd?

Als partijen uit verschillende landen ruzie krijgen over een internationale koop van roerende zaken, is het de vraag welke rechter over hun ruzie kan beslissen. In EU-verband moet daarvoor worden gekeken naar de EEX-Verordening (dit is een afkorting; ik zal de lezer de volledige titel besparen).

Hoofdregel uit deze verordening is dat de rechter van de lidstaat waar gedaagde zijn woonplaats heeft, bevoegd is. Daarnaast kan bij koop van roerende, lichamelijke zaken ook een andere rechter bevoegd zijn, afhankelijk van de plaats van levering. In dat geval is de rechter van die lidstaat ook bevoegd waar volgens de overeenkomst de zaken geleverd werden / geleverd hadden moeten worden.

Op basis van het bovenstaande moet dus worden gekeken naar wat de overeenkomst zegt over levering. Maar wat als de overeenkomst zwijgt over de plaats van levering?

In dat geval is de plaats van levering – zo leert het Europese Hof van Justitie ons in zijn recente uitspraak van 25 februari 2010, C-381/08 – de plaats van de materiële overdracht van de goederen waarmee de koper op de eindbestemming van de verkooptransactie de feitelijke macht om over deze goederen te beschikken, heeft verkregen of had moeten krijgen.

Een hele mond vol en men kan zich afvragen wat hier nu precies staat. In de praktijk zal deze regel erop neerkomen dat (naast de rechter van de lidstaat van gedaagde) de rechter van de lidstaat bevoegd is van de woonplaats van koper.

Een voorbeeld: een in Italië gevestigde verkoper levert autobanden aan een Nederlandse koper en hij verstuurt deze per koerier. De koper zal pas de feitelijke macht over de autobanden in Nederland krijgen. Dit betekent – op basis van voornoemde uitspraak – dat als de verkoper niet aan zijn verplichtingen voldoet, de koper de verkoper voor een rechter uit zijn eigen lidstaat (Nederland) kan slepen. Als de autobanden niet worden betaald na levering, zal de verkoper in verband met de betalingsproblemen de koper ook voor een Nederlandse rechter moeten slepen. In beide gevallen goed nieuws voor de koper, die minder ver van huis hoeft te procederen.


Maurits Richert is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied vennootschapsrecht.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Internationale koop… welke rechter is bevoegd?

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief