icon

Rookverbod eenmanscafés: de strijd is gestreden

Het hing door de uitspraak van de Hoge Raad vorig jaar al in de lucht: het hof Arnhem heeft donderdag twee horecaondernemers zonder personeel veroordeeld tot een geldboete voor het niet naleven van het rookverbod.

Eerder oordeelden de gerechtshoven van Leeuwarden en Den Bosch nog dat de Tabakswet geen toereikende grondslag bood voor een rookverbod voor cafés zonder personeel. De Hoge Raad vernietigde vervolgens deze arresten en verwees de zaak door naar het gerechtshof in Arnhem. Dat hof veroordeelde gisteren dus de betreffende cafés tot een geldboete voor het overtreden van het rookverbod. Het hof schoof daarbij de verweren van de cafés (dat het rookverbod in strijd is met het recht van het ongestoord genot van eigendom (EVRM), gelijkheidsbeginsel en EG recht) terzijde. Hierbij overwoog het hof ten aanzien van de gestelde inbreuk op het eigendomsrecht, dat aan de wetgever een ruime beoordelingsmarge toekomt als het aankomt op de keuze van maatregelen die het algemeen belang dienen. De afweging tussen het algemeen belang en de belangen van de betreffende cafés achtte het hof niet disproportioneel.

Daarnaast verwierp het hof, in het kader van de strafbaarheid, het beroep op overmacht. De café-eigenaren stelden namelijk dat zij moesten kiezen tussen twee conflicterende belangen, enerzijds de opvatting dat naleving van de regelgeving binnen afzienbare tijd tot een faillissement zou leiden en derhalve het voortbestaan van het café in gevaar zou brengen en anderzijds de opvatting dat door het niet naleven van het rookverbod het voortbestaan van het café niet in gevaar zou komen. Volgens de café-eigenaren weegt de eerste stelling zwaarder. Het hof oordeelt dat slechts onder zeer bijzondere omstandigheden sprake is van een noodtoestand. Van deze zeer bijzondere omstandigheden is naar het oordeel van het hof geen sprake, omdat – kortweg gezegd – de wetgever in dit kader al een belangenafweging heeft gemaakt.

Meer lezen:
uitspraak 1
uitspraak 2


Paulien Beunk is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied column.

Rookverbod eenmanscafés: de strijd is gestreden

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief