icon

Het enkele feitcriterium in de politiek

Het gebeurt niet vaak dat de discriminatie op grond van seksuele gerichtheid buiten de context van scholen met een religieuze grondslag plaats heeft, maar in deze verkiezingstijd hebben we dat nu toch heus bij de hand. CU-lijsttrekker Rouvoet heeft gesteld dat kandidaat-kamerlid Jonathan van de Geer, (inmiddels) openlijk homoseksueel, niet op de lijst zou zijn gekomen als hij een relatie zou hebben gehad. Zijn seksualiteit, zo stelde Rouvoet, is geen probleem, een homoseksuele levensstijl zou dat wel zijn geweest.

Herkent u hem? We hebben hier weer het “enkele-feitcriterium” te pakken waar ik al eens eerder over schreef. Iemand wordt niet gediscrimineerd vanwege zijn geaard- of gerichtheid (het onderscheid daartussen is mij nooit helemaal duidelijk geworden), maar om “bijkomende omstandigheden” zoals in dit geval (en meestal!) het hebben van een relatie. De Commissie Gelijke Behandeling heeft jaren geleden al eens overwogen dat het invulling geven aan seksuele gerichtheid, kort gezegd, met die gerichtheid gelijk is te stellen. Discriminatie tegen die invulling is dus rechtstreekse discriminatie op grond van die gerichtheid, en dus verboden.

De vergelijking met het vrouwen-standpunt van de SGP dringt zich op, hoewel dat standpunt in zoverre zuiverder is dat de SGP eenvoudigweg stelt dat vrouwen geen politiek ambt mogen bekleden. De CU is kennelijk “genuanceerder” in die zin dat je daar wel homo mag zijn, als je er maar niets mee doet.

Als alle eerdere zaken over dit onderwerp zal ook deze zaak wel weer als een nachtkaars uitgaan, tenzij een belangenorganisatie de zaak oppakt, zoals ten aanzien van het vrouwenstandpunt van de SGP, of het COC in de zaak rond een leerkracht in Ernst verleden jaar. Van de Geer heeft (kennelijk) aangegeven ervoor te kiezen geen relaties aan te gaan hetgeen voor de CU kennelijk de angel eruit haalt. Van de Geer zal hier dus wel niets mee doen. Blijft overeind dat Rouvoet (die zijn woorden vandaag wat relativeerde, overigens alleen ten aanzien van de beslissing om wel of niet op de lijst te komen, niet over het criterium dat Rouvoet daarvoor hanteert), of hij dat nu wil of niet, rechtstreeks en dus verboden onderscheid maakt.


Arco Siemons is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied column.

Het enkele feitcriterium in de politiek

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief