icon

Wabo treedt op 1 oktober 2010 in werking

Deze week heeft Minister Huizinga besloten dat de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) op 1 oktober 2010 in werking zal treden. De inwerkingtreding van deze wet is daarmee opnieuw met drie maanden uitgesteld. Wij hebben u in eerdere bijdragen bericht over de Wabo.

Met deze wet wordt de omgevingsvergunning geïntroduceerd, waarin 26 bestaande vergunningen op het terrein van woon, ruimte en milieu worden ondergebracht. Burgers en bedrijven hebben dan te maken met één vergunning, één loket, één besluit en één procedure. Bovendien kan de aanvraag digitaal worden ingediend via het Omgevingsloket online.

De ICT en de invoering bij de gemeenten en provincies zijn opnieuw de redenen voor het uitstel van de inwerkingtreding. Kennelijk hebben deze overheden meer tijd nodig om hun ICT-systemen aan te passen en te oefenen met het digitale loket. Volgens berichtgeving van het ministerie van VROM komt uiterlijk deze week de definitieve versie van Omgevingsloket online beschikbaar, zoals deze in oktober aan burgers en bedrijven wordt aangeboden.

Het lijkt er op dat dit de laatste keer is dat de invoeringsdatum van de Wabo is verschoven. Er is besloten dat 1 oktober 2010 de definitieve invoeringsdatum is. Er is een Koninklijk Besluit genomen tot inwerkingtreding van de wet, dat zo snel mogelijk in het Staatsblad zal worden gepubliceerd.


Cathine Knijff is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied handel- en ondernemingsrecht.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Wabo treedt op 1 oktober 2010 in werking

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief