icon

Betekenis van sfeerbrochure bij de verkoop van huizen

In de uitspraak van de Raad van Arbitrage voor de Bouw van 11 juni 2008, TBR 2009/15 kwam het begrip sfeerbrochure aan de orde. Het ging om de algemene sfeerbrochure ‘Wonen tussen stad en dorp’.

De brochure was geen contractstuk, behoorde ook niet tot de verkoopdocumentatie en bovendien had de verkopende onderneemster in de verkoopdocumentatie vermeld dat deze de inhoud van de sfeerbrochure vervangt.

Zo bezien was de sfeerbrochure dus geheel van tafel, maar dat bleek uiteindelijk niet het geval.

In de sfeerbrochure stond vermeld:

– “De bewoners van deze royale herenhuizen kunnen parkeren op de ruime, achter het huis gelegen, privé-parkeerplaats”;

en

– “uw auto parkeert u op de parkeerplaats aan de achterzijde. Vanaf de parkeerplaats is er een directe toegang tot de hal en tot de berging”.

Bij deze tekst was een tekening geplaatst waarop een geparkeerde auto direct voor de ingang van de woning is te zien.

In afwijking van de sfeerbrochure kregen kopers uiteindelijk geen privé-parkeerplaats, maar een parkeerplaats die zij in eigendom moesten delen met andere bewoners.

Arbiters overwogen:

“dat de in die sfeerbrochure over de parkeerplaatsen gegeven informatie dermate is benadrukt en ook in het algemeen voor een potentiële koper dermate belangrijk is en bepalend kan zijn voor het besluit om tot koop van de woning over te gaan, dat het op de weg van de onderneemster had gelegen om de afwijking van deze sfeerbrochure zo duidelijk en eenduidig mogelijk aan kopers te communiceren.”

In dit geval had onderneemster zulks naar het oordeel van arbiters niet gedaan, zodat kopers ervan mochten uitgaan dat de parkeerplaatsen direct gelegen bij de toegangsdeur van de woning, hen in eigendom zouden toebehoren, met als gevolg dat onderneemster werd veroordeeld tot het betalen van schadevergoeding aan kopers.

Les van dit alles: als bij de verkoop van een huis de contractstukken op essentiële punten afwijken van een sfeerbrochure (of een andere brochure), dan kan de verkopende partij niet volstaan met het buiten toepassing verklaren van de brochure, maar dan heeft de verkopende partij de verplichting duidelijk aan kopers mede te delen op welke essentiële punten de contractstukken afwijken van de brochure.


Charles Smit is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied bouwrecht.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Betekenis van sfeerbrochure bij de verkoop van huizen

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief