icon

Short stay in Amsterdam-Centrum

In Amsterdam is voor het structureel verhuren van woonruimte voor kort verblijf (van 1 week-6 maanden) een short stay vergunning nodig. Bij short stay wordt er een geliberaliseerde woning ( huur > € 647,43) tijdelijk aan de woonruimtevoorraad onttrokken. Daarvoor is een (tijdelijke woononttrekkings)vergunning vereist. Deze vergunning wordt voor tien jaar verleend. Daarna moet de woning weer door een ‘normaal’ huishouden worden bewoond. (zie ook onze eerdere bijdrage over dit onderwerp).

Het aantal short stay vergunningen is niet onbeperkt. Verspreid over Amsterdam mogen niet meer dan 1350 short stay woningen worden gerealiseerd, waarvan 430 in het centrum van Amsterdam. Het stadsdeel Centrum heeft op zijn beurt het quotum over de verschillende buurten onderverdeeld en een verdeelbesluit vastgesteld. De exacte aantallen per buurt en de wijze waarop de verdeling van het quotum short stay woningen tot stand zijn gekomen, zijn neergelegd in de Uitwerkingsnotitie Short stay beleid en Verdeelbesluit stadsdeel Centrum.

Bij de toewijzing van quota over de binnenstad hanteert het stadsdeel Centrum vier criteria. Ten eerste wil het voorkomen dat er in een gebied een te grote concentratie aan short stay is omdat de afname van gewone woningen de leefbaarheid en sociale cohesie kan verstoren. Verder wordt rekening gehouden met de draagkracht van een buurt om short stay op te vangen, het aandeel duurdere huurwoningen en aandeel koopwoningen in de buurten en, ten slotte, ander beleid.

Van de 430 short woningen mogen de meesten in de Grachtengordel komen. In totaal gaat het om 170 woningen (Grachtengordel West: 90 en Grachtengordel Zuid: 80). Short stay in de Leidsebuurt is uitgesloten. Dit in verband met de grote druk op deze buurt. Datzelfde geldt ook voor het postcodegebied 1012. De balans tussen wonen en andere functies zou verstoord zijn waardoor het 1012-gebied niet de draagkracht heeft om short stay op te vangen, aldus het stadsdeel. Dit argument geldt kennelijk niet voor het – binnen het postcodegebied 1012 gelegen – Damrak. Op het Damrak mogen maar liefst 20 short stay woningen komen. Afgezet tegen de grootte van het Damrak en de rest van de binnenstad is dit relatief een hoog aantal. De vraag waarom de ontwikkeling van het Damrak – in tegenstelling tot de rest van het postcodegebied 1012 – bij de komst van short stay woningen zou zijn gebaat, blijft in de Uitvoeringsnotitie onbeantwoord.

Hoe dan ook: het quotum per gebied is dus beperkt. Indien u in aanmerking wilt komen voor een short stay vergunning, kunt u daarom beter eerst bij het stadsdeel informeren of er nog quotum beschikbaar is. Laat u zich daar echter niet per se door afschrikken. Aanvragen die het quotum overschrijden worden altijd nog op een reservelijst geplaatst.

Meer lezen: Uitwerkingsnotitie en verdeelbesluit short stay


Claudia Koenen is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied handel- en ondernemingsrecht.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Short stay in Amsterdam-Centrum

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief