icon

Bestuursprocesrecht: enkele verwijzing naar eerdere gronden kan riskant zijn

In bestuursrechtelijke procedures komt het nogal eens voor dat in processtukken wordt verwezen naar gronden die in eerdere processtukken naar voren zijn gebracht. Dat dit wellicht riskant kan zijn, blijkt uit een recente uitspraak in een voorlopige voorzieningprocedure van de Afdeling Bestuursrecht van de Raad van State. Hierin hadden verzoekers in hoger beroep gronden aangevoerd die zij niet uitdrukkelijk hadden vermeld in hun beroepschrift. In het beroepschrift verwezen zij echter wel naar hun eerder ingediende zienswijzen waarin de gronden wel vermeld zouden staan. Zij deden daarbij verzoek om deze gronden als herhaald en ingelast te beschouwen.

De voorzitter van de Afdeling geeft in zijn uitspraak aan dat hij betwijfelt of met de enkele verwijzing de in de zienswijzen genoemde gronden dienen te worden aangemerkt als gronden van het beroep. Voor de uitkomst van de onderhavige voorlopige voorziening-procedure had dit geen wezenlijk effect. Uit de opmerking van de voorzitter kan echter wel worden afgeleid dat er een reëel risico bestaat als gronden niet expliciet worden herhaald in een processtuk, maar wordt volstaan met een enkele verwijzing. Overigens blijkt uit de uitspraak niet of verzoekers de zienswijzen ook als bijlage van hun beroepschrift hadden opgenomen, hetgeen wel gebruikelijk is in de praktijk.


Paulien Beunk is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied bestuursrecht.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Bestuursprocesrecht: enkele verwijzing naar eerdere gronden kan riskant zijn

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief