icon

Ingrijpende verbouwing en toestemming verhuurder

De huurder die de gehuurde bedrijfs- of woonruimte wil renoveren of ingrijpend wil verbouwen, heeft daarvoor wettelijk schriftelijke toestemming nodig van de verhuurder. Bij gebreke van die toestemming, kan de verhuurder ongedaanmaking van de bouwkundige ingrepen van de huurder vorderen of de kosten daarvan op de huurder verhalen.

Geldt dit toestemmingsvereiste altijd? Twee (1, 2) aardige recente kortgeding uitspraken in één zaak tonen aan dat de verhuurder goed moet opletten hoe hij reageert wanneer onvergunde renovaties/verbouwingen van het gehuurde plaatsvinden.

Huurder huurde een woning bestaande uit een sous- en een bel-etage. Op de bel-etage werd in 2004 door de huurder onder meer een draagmuur doorgebroken en werden de kamer ensuite elementen door huurder verwijderd. Bij een bezichtiging in hetzelfde jaar werden deze veranderingen door de verhuurder geconstateerd. Verhuurder zou zich daarover volgens de huurder ook positief hebben uitgelaten, maar in elk geval ondernam de verhuurder geen actie.

In 2009 werd het gehuurde verkocht en werd in dat kader door de makelaar een bezoek gebracht. Daarbij bleek dat de huurder ditmaal in het souterrain ingrijpend aan het verbouwen was. Het werk was in 2008 aangevangen en bijna klaar. Ook hiervoor was geen toestemming gevraag of verkregen van de verhuurder. Omdat de koper niet blij was met de afwijkende staat waarin hij het gehuurde kennelijk geleverd zou krijgen, vorderde de verhuurder ongedaanmaking van de bouwkundige ingrepen op beide etages.

Hoewel de voorzieningenrechter van de rechtbank deze vordering toewees, was het hof met betrekking tot de ingrepen uitgevoerd in 2004 een ander oordeel toegedaan. Doordat verhuurder toentertijd niet afkeurend op de uitgevoerde werkzaamheden had gereageerd en geen ongedaanmaking gevorderd, gaat het hof ervan uit dat de verhuurder daarmee weldegelijk heeft ingestemd. Het hof meent dus kennelijk dat de verhuurder zijn recht heeft verwerkt om ongedaanmaking te vorderen.

Dit oordeel velt het hof overigens nog los van het oordeel dat de koper het gehuurde heeft gekocht in – met of zonder toestemming – verbouwde staat en dat non-conformiteit daarom niet aan de orde was.


Koen van den Berg is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied huurrecht.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Ingrijpende verbouwing en toestemming verhuurder

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief