icon

Geen legesheffing voor in behandeling nemen informatieaanvraag

Burgers hebben het recht op om grond van de Wet openbaarheid van bestuur informatie van de overheid te verkrijgen. Voor het in behandeling nemen van verzoeken van een zogenaamd Wob-verzoek mogen geen leges bij de burger in rekening gebracht worden.
De Rechtbank s'-Gravenhage heeft dit in zijn uitspraak van 28 april jl. (WWB 09/7151 WOB bepaald.

De Wet openbaarheid van bestuur biedt wel basis voor het heffen van leges voor kopieerkosten of voor het maken van een samenvatting, maar niet voor de kosten van het in behandeling nemen van het verzoek. Op grond van de Gemeentewet kunnen slechts leges geheven worden ter zake van gemeentewege verstrekte diensten. De Hoge Raad had al eerder uitgemaakt dat het bij diensten gaat om werkzaamheden, die liggen buiten het gebied van de publieke taakuitoefening en rechtstreeks en in overheersende mate verband houden met dienstverlening ten behoeve van een individualiseerbaar belang (HR 17 april 2009, LJN BI1253).

Een aanvrager hoeft bij het doen van een verzoek om informatie geen belang te stellen. Het verkrijgen van informatie is volgens de Rechtbank Den Haag dan ook geen dienst, maar een recht.


Annejet Lamme is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied bestuursrecht.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Geen legesheffing voor in behandeling nemen informatieaanvraag

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief