icon

Bestekswijzigingen (§§ 35 en 36 van UAV)

Volgens de UAV vindt in geval van bestekswijzigingen verrekening van meer- en min-derwerk plaats.

De opdrachtgever (of de directie) dient voor een bestekswijziging schriftelijk opdracht te geven, en de aannemer kan een opdracht tot bestekswijziging niet weigeren, en verder moet de prijs van een bestekswijziging zo spoedig mogelijk tussen opdrachtgever en aannemer worden overeengekomen.

Een duidelijke regeling, zou je zeggen, maar toch levert het soms problemen op, bijvoor-beeld wanneer de opdrachtgever wel tijdig de offerte van de aannemer ontvangt, maar hierop niet reageert.

De Raad van Arbitrage heeft vorig jaar hierover een uitspraak gedaan.

De situatie was zo dat, nadat de aannemer een bestekswijziging was opgedragen, de aannemer op 17 december 2008 offerte had uitbracht, waarop de opdrachtgever op 5 januari 2009 nog niet had gereageerd, waarna de aannemer het werk stillegde.

Arbiters overwogen dat opdrachtgever zich dient in te spannen om zo spoedig mogelijk tot een prijsvorming te geraken, teneinde bij de aannemer het vertrouwen te handhaven dat hij daadwerkelijk wenst mee te werken aan het tot stand komen van de juiste prijs voor het meerwerk, maar dat hem wel een redelijke termijn gegund moet worden om tot besluitvorming en mededeling daarvan aan de aannemer te komen.

In casu had opdrachtgever dit besluit volgens arbiters op 5 januari 2009 aan aannemer kenbaar kunnen maken. Door dit na te laten mocht aannemer eraan twijfelen of op-drachtgever wel in alle redelijkheid genegen was tot een prijsvorming ter zake te komen, en het daarmee gemoeide belang was voor aannemer groot genoeg om daar het gevolg van opschorting van zijn werkzaamheden per 5 januari 2009 aan te kunnen koppelen.

De les: de opdrachtgever moet, in geval van een bestekswijziging, in principe snel reageren op de offerte van de aannemer, en doet hij dat niet, dan mag de aannemer zijn verplichting om een bestekswijziging uit te voeren, opschorten, waarbij wel de voorwaar-de is dat het daarmee gemoeide belang voor de aannemer groot genoeg is.


Charles Smit is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied bouwrecht.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Bestekswijzigingen (§§ 35 en 36 van UAV)

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief