icon

Herbeoordeling UWV van opgelegde boetes

Onlangs berichtten wij u dat de Nationale Ombudsman een rapport had ingediend bij de Minister van Sociale Zaken over de wijze van uitvoering van de zelfstandigenregeling WW. In dit rapport had de Ombudsman aangedrongen op herziening van de aan ongeveer 3000 zelfstandigen opgelegde boetes omdat zij door onduidelijke en/of onjuiste informatie van het UWV ten onrechte waren beschuldigd van fraude en hiervoor gecompenseerd moeten worden.

Het rapport van de Nationale Ombudsman zorgde voor veel beroering in de politiek en leidde tot een motie van Kamerlid Ulenbelt, die werd aangenomen door de Tweede Kamer. Ter uitvoering van deze motie heeft de Minister deze maand laten weten dat alle 3.000 betrokkenen de gelegenheid krijgen om opnieuw naar hun zaak te laten kijken. Zij hebben van het UWV een brief ontvangen om, wanneer men dat wil, een herzieningsverzoek in te dienen op grond waarvan het UWV de zaken zorgvuldig en “ruimhartig” zal herbeoordelen, mede aan de hand van de criteria zoals opgesteld in het rapport van de Nationale Ombudsman. Indien er gerede twijfel bestaat over de juistheid van de voorlichting dan zal in het voordeel van de betrokkene worden beslist. Om de objectiviteit te waarborgen zullen de dossiers worden beoordeeld door UWV-werknemers die niet eerder bij deze dossiers betrokken waren en staan de medewerkers onder leiding van een extern deskundige.

Heeft u geen brief ontvangen van het UWV maar vindt u dat uw zaak ook herzien zou moeten te worden, dan kan uiteraard ook op eigen initiatief een herzieningsverzoek worden ingediend onder verwijzing naar het rapport van de Nationale Ombudsman.


Fleur Costa Baiôa is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied arbeidsrecht.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Herbeoordeling UWV van opgelegde boetes

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief