icon

Wetsvoorstel Personenvennootschappen

Het wetsvoorstel Personenvennootschappen is al enige tijd geleden door de Tweede Kamer aangenomen en is nu in behandeling bij de Eerste Kamer. Wat houdt het wetsvoorstel ook al weer in?

Op grond van het wetsvoorstel komen de huidige vennootschap onder firma (vof) en openbare maatschap te vervallen en worden ze automatisch omgezet in een openbare vennootschap. De volgende vormen van personenvennootschappen zijn straks mogelijk:

– de stille vennootschap;
– de openbare vennootschap zonder rechtspersoonlijkheid (OV);
– de openbare vennootschap met rechtspersoonlijkheid (OVR);
– de commanditaire vennootschap zonder rechtspersoonlijkheid (CV);
– de commanditaire vennootschap met rechtspersoonlijkheid (CVR).

Voor de vraag of een vennootschap al dan niet openbaar is, is onder meer van belang of de vennootschap op kenbare wijze naar buiten treedt (het voeren van een handelsnaam etc.).

Het belangrijkste verschil met de huidige personenvennootschappen zal zijn dat op grond van het wetsvoorstel de openbare vennootschap daadwerkelijk rechtspersoonlijkheid kan krijgen. Belangrijke overeenkomst is dat de hoofdelijke aansprakelijkheid van vennoten blijft bestaan. Echter, door het verdwijnen van openbare maatschappen worden vennoten van de huidige openbare maatschappen eveneens hoofdelijk aansprakelijk waar zij dat nu niet zijn.

Naar verwachting zal het wetsvoorstel niet eerder dan 1 januari 2011 in werking treden. Dat biedt ons de komende periode ruimschoots de tijd om u nader te informeren over de afzonderlijke vormen van personenvennootschappen. Wordt vervolgd dus.


Paulien Beunk is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied handel- en ondernemingsrecht.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Wetsvoorstel Personenvennootschappen

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief