icon

Tewerkstellingsvergunning voor Roemenen en Bulgaren blijft vereist

De Tweede Kamer heeft Minister Donner om opheldering gevraagd over het feit dat voor Bulgaarse en Roemeense werknemers die voor een Nederlandse werkgever in Nederland werken een tewerkstellingsvergunning vereist is en blijft. Dit naar aanleiding van het bericht dat de Europese Commissie van mening is dat Nederland geen beperkingen mag opleggen aan dienstverleners uit een andere lidstaat, die in Nederland met eigen werknemers een dienst komen verrichten. In de Wet arbeid vreemdelingen is daarom geregeld dat voor deze werknemers, als zij geen uitzendkrachten zijn,kan worden volstaan met een melding (“notificatie”) bij UWV, zonder voorafgaande toets.

In zijn reactie aan de Kamer zet Donner uiteen waar het geschil tussen de Nederlandse overheid en de Europese Commissie uit voortvloeit. De Europese Commissie beroept zich ten aanzien van deze werknemers op vrij verkeer van diensten, terwijl Nederland van mening is dat het hier gaat om de richtlijn terzake van vrij verkeer van werknemers waarop een overgangsregeling mogelijk is. Voor Bulgaarse en Roemeense werknemers in Nederland blijft conform deze overgangsregeling tot uiterlijk 2014 een tewerkstellingvergunning vereist.
Nederland maakt, zo geeft Donner aan, onderscheid tussen “zuivere” dienstverlening (zoals het tot stand brengen van een bouwwerk) en “onzuivere” dienstverlening (zoals het ter beschikking stellen van personeel via uitzendbureaus). In het laatste geval blijft een tewerkstellingsvergunning nodig. Dit houdt onder meer in dat wordt getoetst aan de beschikbaarheid van prioriteitgenietend aanbod (binnenlands en Europees aanbod) voor de betreffende functie. Ten onrechte, aldus de Commissie.

Er is al jaren onduidelijkheid over de reikwijdte van het begrip “dienstverlenen” in de zin van de Richtlijn, reden waarom de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State om opheldering heeft gevraagd bij het Hof van Justitie. Duitsland en Oostenrijk hebben aangegeven achter het Nederlandse standpunt te staan. Het Hof heeft evenwel nog geen uitsluitsel gegeven. Tot die tijd ziet de Minister geen reden om het huidige Nederlandse beleid te wijzigen.


Liesbeth Heidstra is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied arbeidsrecht.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Tewerkstellingsvergunning voor Roemenen en Bulgaren blijft vereist

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief