icon

Ben ik na het faillissement van mijn schulden af?

Als de schulden tijdens het faillissement niet worden voldaan en er geen akkoord tot stand is gekomen, is het antwoord op bovenstaande vraag eenvoudig: nee.

Het is een bekende misvatting om te denken dat na of tijdens het faillissement de schulden op de één of andere manier verdwijnen. Deze misvatting bestaat wellicht doordat in het faillissement gelegde beslagen vervallen en de brieven met aanmaningen voortaan aan de curator worden gestuurd. De gefailleerde heeft het idee dat zijn schulden er niet meer zijn. Niets is minder waar: als de schulden in het faillissement niet allemaal worden voldaan, blijven deze voor het onvoldane gedeelte ook na faillissement bestaan. Dit betekent dat de schuldeisers ook na faillissement de schuldenaar/gefailleerde kunnen aanschrijven en zich op hem kunnen verhalen en ten laste van hem beslag kunnen leggen.

Een echte oplossing waarbij de schuldenaar van zijn schulden af kan komen, biedt de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen. Volgens deze wet kan een natuurlijk persoon een schuldsaneringstraject doorlopen. Gedurende dit traject houdt een bewindvoerder toezicht op inkomsten en uitgaven van de 'saniet'. In de regel duurt een dergelijk traject drie jaar, na verloop waarvan een 'schone lei' kan worden verleend. Schone lei houdt in dat bij beëindiging van de schuldsanering de onvoldane vorderingen op de saniet niet langer afdwingbaar zijn. Ook in faillissement is het nog mogelijk om van het schuldsaneringstraject gebruik te maken door omzetting daarnaar te verzoeken.

Omdat het mogen doorlopen van een schuldsanering als een vorm van beloning wordt beschouwd, zijn de regels om daarvoor in aanmerking te komen vrij streng. Zo moet een schuldenaar in de vijf jaren voorafgaand aan de dag dat hij zijn verzoek heeft ingediend, te goeder trouw zijn geweest bij het ontstaan of het onbetaald laten van zijn schulden. In geval van fraudeschulden, bepaalde boetes en dergelijke is daarvan geen sprake.

Een (andere) oplossing om van schulden af te komen is het aanbieden van een akkoord in faillissement. In tegenstelling tot de schuldsanering staat deze mogelijkheid ook open voor gefailleerde vennootschappen.

Het akkoord kan worden gezien als een vorm van overeenkomst tussen gefailleerde en zijn schuldeisers, waarbij wordt afgesproken dat de schuldeisers een bepaald percentage van hun vordering vergoed krijgen in ruil waarvoor zij gefailleerde finale kwijting verlenen. Meestal legt een derde (bijvoorbeeld een familielid of vriend) een extra bedrag in om het akkoord mogelijk te maken. Voor de diverse betrokken partijen kan een dergelijk traject voordelen hebben: schuldeisers krijgen tenminste nog een percentage van hun vordering en weten snel waar ze aan toe zijn, terwijl gefailleerde van zijn schulden af is en verder kan. Hoe een akkoord precies tot stand komt, is beschreven in een eerdere weblog. Een advocaat kan u helpen met het aanbieden van een dergelijk akkoord.


Maurits Richert is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied bedrijven in moeilijkheden.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Ben ik na het faillissement van mijn schulden af?

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief