icon

Parasitaire beursdeelnemer

Op 19 februari jl. heeft de handelskamer van de rechtbank Parijs het Britse vastgoed adviesbureau Drivers Jonas veroordeeld tot het betalen van € 100.000 schadevergoeding aan Mipim -in feite Reed Midem, de organisator van de beurs- wegens het in 2009 parasitair deelnemen aan de befaamde jaarlijkse Mipim vastgoedbeurs in Cannes.

Wat had Drivers Jonas gedaan? Zij huurde tijdens de beurs buiten het Mipim-festivalterrein “Palais des Festivals” iets verder op de boulevard een café af waarin ze haar relaties (die er tenslotte toch al wegens de Mipim waren) ontving en haar zaken deed. Dit tot ergenis van Mipim, die stelde dat Drivers Jonas zo wel profiteerde van alle voordelen van haar beurs, zonder zelf daarvoor maar iets aan Mipim te betalen door bijvoorbeeld een stand op de beurs te huren of zelfs maar een 4-daagse pas (€ 1.000 per stuk) voor bezoekers te kopen.
De Parijse rechtbank heeft nu geoordeeld dat Drivers Jonas op deze wijze in feite buiten het beursterrein haar eigen stand had geregeld waarin ze vergelijkbare zaken deed als de zaken die binnen het beursterein plaats vinden, en daardoor zich onrechtmatig parasitair heeft gedragen en dus de € 100.000 schade moet vergoeden.

Zou een dergelijke veroordeling ook in Nederland denkbaar zijn ? Dat ligt niet erg in de rede. Volgens standaard jurisprudentie is een profiteren van andermans bedrijfsdebiet of inspanningen op zich zelf niet onrechtmatig, ook niet als die ander daar schade van ondervindt. Dat kan door bijkomende omstandigheden anders zijn, bijvoorbeeld als dat profiteren plaats vindt met behulp van op zich zelf al onoorbaar te achten middelen of door het creëren van verwarring. En natuurlijk is dat ook anders indien dat profiteren gepaard gaat met een inbreuk op de intellectuele rechten van de ander, zoals merk, auteursrecht of handelsnaam. Maar dergelijke bijkomende omstandigheden zijn eenvoudig te vermijden (en deden zich overigens in de Parijse zaak ook niet voor).
En dat lijkt mij goed voor alle betrokkenen. Als je doelgroep liever naast je staat dan bij je staat, dan zal dat eerder reden moeten zijn voor bezinning over je product dan te proberen via repressieve acties nog te redden wat er te redden is.


Charles Moons is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied vennootschapsrecht.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Parasitaire beursdeelnemer

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief