icon

Kabel- en leidingschades: kring van aansprakelijken

In het Tijdschrift voor Bouwrecht van deze maand (TBR 2010/31) staat een belangrijk arrest van het Hof Arnhem van 24 februari 2009 over kabel- en leidingschades (met noot van F.J. van Velsen).

In dit arrest wordt de kring van aansprakelijken voor de door graafwerkzaamheden ontstane schade aan ondergrondse kabels en leidingen uitgebreid met een categorie die tot heden steeds buiten schot is gebleven: de loonwerker/machineverhuurder.

Tot heden gold het uitgangspunt dat in geval van schade de zelfstandige aannemer de centrale aansprakelijke partij is, en dat bij verdere uitbesteding in onderaanneming, ook de onderaannemers aansprakelijk zijn, zolang er maar sprake is van aanneming van werk.

Dit verandert, zo was de heersende opvatting, als onderaan de graafketen – zo wordt dat wel genoemd – een partij verschijnt die alleen maar een bemande machine ter beschikking stelt.

Welnu, het Hof Arnhem oordeelt anders.

Ook de verhuurder van een bemande machine is aansprakelijk te achten voor eventueel ontstane schade aan ondergrondse infra, zodat ook op hem in beginsel een onderzoeksplicht rust ter voorkoming van schade aan ondergrondse kabels en leidingen.

Dit betekent bijvoorbeeld dat de machineverhuurder een KLIC-melding moet doen, zo nodig navraag moet plegen bij zijn opdrachtgever en zich dus niet meer achter deze kan verschuilen met het argument dat hij alleen maar een opdracht uitvoert.

Voor de leidingbeheerders levert het arrest duidelijkheid op. In de oude situatie moesten de leidingbeheerders van onderaf beginnend de eerste zelfstandige aannemer opzoeken, maar nu kunnen ze eigenlijk zonder meer de onderste in de graafketen aanspreken, zij het dat de onderste natuurlijk niet altijd de financieel meest aantrekkelijke partij is, maar dat is weer een geheel ander probleem.


Charles Smit is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied bouwrecht.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Kabel- en leidingschades: kring van aansprakelijken

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief