icon

Aanpassing Wet Melding Collectief Ontslag op losse schroeven na val kabinet?

In de media heeft u mogelijk kunnen lezen dat de (inmiddels demissionaire) minister van Sociale Zaken, Piet Hein Donner, van plan is om de Wet Melding Collectief ontslag aan te passen en wel door ook individuele ontslagregelingen onder voorgenomen beëindigingen in de zin van deze wet te laten vallen.

Doel van de WMCO is, kort gezegd, het voorkomen van werkloosheid door tijdige overheidsbemoeienis in de sfeer van het arbeidsmarktbeleid en daarnaast het overleg met de bonden en ondernemingsraad te bevorderen door overleg over de voorgenomen ontslagen. Hiertoe dient, op grond van artikel 3 van de wet, een werkgever die van plan is om de arbeidsovereenkomsten met 20 of meer werknemers te beëindigen dit voornemen te melden aan de vakbonden en het UWV. De wetgever heeft daarbij aangegeven dat voor het getal van 20 tevens meetellen de arbeidsovereenkomsten die de werkgever zou willen laten ontbinden.

Indien de werkgever met werknemer individuele regelingen treft, tellen deze beëindigingen niet mee voor de melding collectief ontslag terwijl ook in die gevallen de doelstellingen van de wet overeind blijven. Het was de bedoeling van Donner om de wet op zo’n manier aan te passen dat omzeilen van de meldingsplicht wordt voorkomen.

Een wetswijziging is evenwel nog niet opgenomen in de wetgevingskalender van het Ministerie van Sociale Zaken en gezien het demissionaire karakter van de huidige regering en de aankomende verkiezingen staat het voornemen van Donner thans op losse schroeven. Of onder een volgende minister dit voorstel tot wetswijziging nadere invulling krijgt, valt nog te bezien.

Wij houden u in ieder geval op de hoogte.


Liesbeth Heidstra is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied arbeidsrecht.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Aanpassing Wet Melding Collectief Ontslag op losse schroeven na val kabinet?

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief