icon

Wet bestuurlijke lus in werking getreden

Per 1 januari 2010 is de “bestuurlijke lus” in werking getreden. De regeling bestuurlijke lus is in de artikelen 8:51a tot en met 8:51c van de Algemene wet bestuursrecht neergelegd. Het motto van de bestuurlijke lus is ‘beter en sneller’. De regeling stelt de bestuursrechter in staat om bestuursorganen eventuele fouten in een besluit nog tijdens de beroepsprocedure te herstellen. Een fout in een besluit leidt dus niet meer (zonder meer) tot vernietiging van dat besluit. Sinds 1 januari 2010 kan de bestuursrechter een tussenuitspraak doen, waarin de rechter exact aangeeft op welke wijze het bestuursorgaan de gebreken in het besluit kan herstellen (artikel 8:80a Awb). De rechter verbindt daaraan een termijn.

De eerste uitspraken over de toepassing van bestuurlijke lus zijn inmiddels bekend. Blijkens deze uitspraken kan de bestuurlijke lus alleen worden toegepast indien het besluit gebreken vertoont die op het eerste gezicht voor herstel in aanmerking (kunnen) komen. Als er een reële kans bestaat dat de gebreken aanleiding kunnen zijn dat het besluit (gedeeltelijk) zal worden gewijzigd, dan kan dat een reden zijn om geen toepassing aan de bestuurlijke lus te geven. Zie in dit kader bijvoorbeeld een uitspraak van de rechtbank Breda d.d. 12 januari 2010.

In een uitspraak van de rechtbank Almelo d.d. 10 februari 2010 is de bestuurlijke lus wel toegepast. In deze zaak had de minister van OCW eisers ten onrechte niet-ontvankelijk verklaard in hun bezwaren. De rechtbank Almelo bood daarop de minister de gelegenheid om zes weken na verzending van de tussenuitspraak het gebrek te herstellen door de bestreden besluiten te herroepen en nieuwe besluiten te nemen, waarbij de bezwaren van eisers ontvankelijk worden geacht en waarbij alsnog inhoudelijk op die bezwaren wordt beslist.

De rechtspraak laat zien dat aan het bestuursorgaan de gebreken aan een besluit op een presenteerblaadje worden aangereikt. Vooral voor bestuursorganen is dat natuurlijk handig. Wat hiervan ook zij, de bestuursrechters zullen de bestuurlijke lus nog vaak toepassen.


Claudia Koenen is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied bestuursrecht.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Wet bestuurlijke lus in werking getreden

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief