icon

Faillissement klanten soms een geldige oorzaak

Een aantal van onze advocaten treedt regelmatig op als curator in faillissementen. Eén van de eerste vragen die zij aan de bestuurder van een failliete B.V. stellen, is hoe het faillissement heeft kunnen gebeuren. Eén van de meest gehoorde antwoorden is: een aantal grote klanten is in de voorbije periode failliet gegaan of om andere reden opgehouden met betalen.

Helaas wordt dit antwoord in veel gevallen als excuus gebruikt. Maar soms klopt het. Zoals in een kwestie waarin het Gerechtshof 's-Gravenhage deze week arrest wees.

De gedaagden in deze zaak waren bestuurders van een vennootschap die in 2002 failliet werd verklaard. De curator vond dat de administratie die aan hem ter beschikking was gesteld, niet voldeed aan de wettelijke eisen die daaraan gesteld worden. De bestuurders stelden dat dat wel zo was geweest op het moment van het faillissement, maar het gerechtshof achtte dat niet bewezen.

Dat had tot gevolg dat de bestuurders aansprakelijk werden voor alle schulden in het faillissement, tenzij zij zouden kunnen aantonen dat het faillissement niet was veroorzaakt ten gevolge van de slechte administratie.

De bestuurders stelden dat de gefailleerde vennootschap voor haar inkomsten volledig afhankelijk was van één grote opdrachtgever en eerder ook nog van een kleinere. Beide opdrachtgevers waren zelf gefailleerd zodat het faillissement van de vennootschap die de bestuurders bestuurden, onafwendbaar werd. De bestuurders voerden als oorzaken verder nog aan: wijziging van de Ziektewet, toenemend ziekteverzuim en verhoging van verzekeringspremies. De curator kreeg de gelegenheid om het verweer van de bestuurders onderuit te halen. Hij deed verschillende pogingen om feiten aan te voeren die aan de bestuurders te wijten waren en die tot het faillissement hadden geleid. Maar hij slaagde daar volgens het gerechtshof niet in. Dat had tot gevolg dat de aansprakelijkheid niet kon blijven staan en de vordering van de curator volledig sneuvelde, zoals eerder al bij de rechtbank was gebeurd.


Peter Bos is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied bedrijven in moeilijkheden.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Faillissement klanten soms een geldige oorzaak

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief