icon

Huuropzegging: wachttijd opvolgend verhuurder

Indien een verhuurder van bedrijfsruimte het gehuurde dringend nodig heeft voor eigen gebruik, kan hij om die reden de huurovereenkomst opzeggen (en dient hij daarna beëindiging van de huurovereenkomst door de kantonrechter te vorderen indien de huurder niet instemt).

Artikel 7:296 van het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat opzegging wegens dringend eigen gebruik niet mogelijk is, gedurende de eerste drie jaar nadat de verhuurder door een ander is opgevolgd. Daarvan is bijvoorbeeld sprake wanneer een bedrijfsruimte wordt verkocht en de koper de verkoper dus als verhuurder opvolgt. Kort gezegd is het doel hiervan te voorkomen dat verhuurde bedrijfsruimtes niet worden aangekocht om (verder) te verhuren, maar om deze zelf te gebruiken.

Dit driejarig opzegverbod geldt echter niet wanneer de oorspronkelijke verhuurder wordt opgevolgd onder algemene titel, bijvoorbeeld door overerving. Artikel 7:296 van het Burgerlijk Wetboek bepaalt daartoe dat het opzegverbod niet geldt voor de opvolgend verhuurder die met de vorige verhuurder getrouwd is of diens eerstegraads familielid is. De reden daarvoor is dat bij opvolging onder algemene titel door een met de scheidend verhuurder verbonden persoon, er geen wezenlijke verandering in de huurovereenkomst geacht wordt op te treden.

Niet zelden is een verhuurder van bedrijfsruimte een rechtspersoon. Rechtspersonen vallen naar hun aard niet onder de letter van de voornoemde uitzondering op het driejarig opzegverbod. Ze kunnen immers niet huwen en hebben geen familie. Althans?

De Hoge Raad bepaalde onlangs dat ingeval een rechtspersoon door zuivere splitsing of afsplitsing onder algemene titel als verhuurder wordt opgevolgd, naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet kan worden aanvaard dat het driejarig opzegverbod zou gelden. In zo'n geval kan namelijk evenmin worden gezegd dat de huurverhouding door de opvolging wezenlijk wordt gewijzigd.


Koen van den Berg is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied huurrecht.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Huuropzegging: wachttijd opvolgend verhuurder

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief