icon

Hoge Raad: geen standaard vergoeding na ontslag (ii)

De afgelopen periode hebben wij veelvuldig geschreven over “het land der kennelijk onredelijkheid”. De Hoge Raad heeft op 12 februari 2010 wederom een arrest gewezen over het kennelijk onredelijk ontslag, waarmee alle onduidelijkheid over dit onderwerp (als die er al nog was) vergoed verdwenen zou moeten zijn.

Omdat, in tegenstelling tot bij ontbinding door de kantonrechter, er geen vaste formule was voor ontslagen die kennelijk onredelijk werden geacht, creëerde het Hof Den Haag als eerste haar eigen formule. Deze formule was gebaseerd op de kantonrechtersformule en hield kort gezegd in dat een werknemer wiens ontslag kennelijk onredelijk werd geacht, een vergoeding werd toegekend van 70% van de neutrale kantonrechtersformule.

De overige Hoven ontwikkelden hun eigen formule: de XYZ-formule. Deze was ook gebaseerd op de kantonrechtersformule, maar dan iets anders. De vergoeding hierbij bedroeg 50% van de oude kantonrechtersformule.

De 70%-formule was door de Hoge Raad al eerder al vast uitgangspunt vernietigd. Kennelijk onredelijk ontslag verschilt fundamenteel van een ontbindingsprocedure en daarom mag de kantonrechtersformule niet worden toegepast bij een kennelijk onredelijk ontslag. Gelet op de overwegingen van de Hoge Raad was op zich al duidelijk dat ook de formule van de overige Hoven niet zou zijn toegestaan, omdat ook hier immers werd uitgegaan van de kantonrechtersformule.

Op 12 februari heeft de Hoge Raad zich over de XYZ-formule van de overige Hoven mogen uitlaten. De Hoge Raad sluit (niet verrassend) aan bij zijn eerdere arrest en bepaalt dat ook deze formule geen stand houdt. Bij kennelijk onredelijk ontslag moet in elk individueel geval de schade van de betreffende werknemer worden begroot en vervolgens kan een vergoeding worden toegekend. Bij het bepalen van de schadevergoeding heeft de rechter veel vrijheid, maar het toekennen van een “billijkheidsformule” gaat te ver.

We gaan ervan uit dat hiermee een einde komt aan de opvatting dat bij ontslag altijd een vergoeding hoort. De jurisprudentie van vóór de verschillende formules blijft daarmee relevant.


Kissiwah Mireku is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied arbeidsrecht.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Hoge Raad: geen standaard vergoeding na ontslag (ii)

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief