icon

Beslag op goederen bestemd voor openbare dienst: niet altijd een no-go area

Het leggen van beslag op bezittingen van je schuldenaar is een middel dat je als schuldeiser hebt om je rechten veilig te stellen. Hoe zit het eigenlijk als de schuldenaar een bestuursorgaan is? Mag je beslag leggen op zijn bezittingen? De wet is duidelijk: als de goederen bestemd zijn voor de openbare dienst, dan zijn ze niet vatbaar voor (conservatoir/executoriaal) beslag.

Oneerlijk in sommige situaties, denkt u wellicht. Dat vond ook de voorzieningenrechter van rechtbank Leeuwarden in een zaak waarin door de gemeente opheffing van gelegde executoriale derdenbeslagen op bankrekeningen en executoriale beslagen op de in het kantoorpand van de gemeente aanwezige inboedel werd gevorderd. De schuldeiser van de gemeente was overgegaan tot tenuitvoerlegging van een scheidsrechtelijk vonnis. In dit vonnis was de gemeente veroordeeld tot betaling van een aanzienlijk bedrag. De gemeente weigerde echter te voldoen aan het vonnis.

De voorzieningenrechter oordeelde dat de gelden op de bankrekeningen (waarop de derdenbeslagen waren gelegd) bestemd waren voor de openbare dienst. Met deze gelden werden onder andere uitkeringen, salarissen van ambtenaren en subsidies uitbetaald. De voorzieningenrechter oordeelde dan ook dat de derdenbeslagen op de bankrekening in beginsel in strijd met het hierboven vermelde beslagverbod waren gelegd. Verrassend genoeg echter, oordeelde de voorzieningenrechter tevens dat de gemeente geen beschermende werking kon ontlenen aan het beslagverbod. De voorzieningenrechter gaf de gemeente een veeg uit de pan, want hij overwoog dat van een overheidslichaam mag worden verwacht dat zij een scheidsrechtelijk vonnis respecteert en naleeft. Het beroep op het beslagverbod diende enkel en alleen om onder de nakoming van een betalingsverplichting uit te komen, hetgeen misbruik van recht is, zo oordeelde de voorzieningenrechter. De derdenbeslagen op de bankrekening werden dus niet opgeheven.

Werden de beslagen op de inboedel van de gemeente dan wel opgeheven? Nee, de gemeente had niet voldoende aannemelijk gemaakt waarom deze goederen ieder voor zich voor de openbare dienst bestemd zouden zijn. Ook deze beslagen werden dus niet opgeheven.


Paulien Beunk is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied vennootschapsrecht.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Beslag op goederen bestemd voor openbare dienst: niet altijd een no-go area

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief