icon

Incassokosten dienen redelijk te zijn

Als een schuld lange tijd niet wordt betaald, gebeurt het vaak dat de schuldeiser een incassobureau inschakelt. Het incassobureau stuurt vervolgens een aanmanende brief aan de debiteur. In een dergelijke brief worden aan de debiteur vaak naast de hoofdsom ook hoge incassokosten in rekening gebracht. De vraag is echter of de schuldenaar de berekende incassokosten dan altijd dient te betalen. Heel vaak zijn deze namelijk te hoog.

Volgens de wet kunnen 'redelijke kosten' in rekening worden gebracht ter voldoening buiten rechte. Wat 'redelijk' is, is niet in de wet vastgelegd. In de praktijk bepalen rechters aan de hand van vaste richtlijnen, neergelegd in het zogenaamde Rapport Voorwerk II, of opgevoerde kosten redelijk zijn.

Volgens dit rapport kunnen incassokosten in rekening worden gebracht als het redelijk is de kosten door te berekenen en als de hoogte van de doorberekende kosten ook redelijk is. Zo is het onredelijk om als de schuldeiser meerdere vorderingen heeft, voor iedere vordering separate incassokosten te berekenen, terwijl de vorderingen hadden kunnen worden samengevoegd. Voor de hoogte van de door te berekenen incassokosten bij de kantonrechter is een tabel gemaakt. Bij de rechtbank, sector civiel, geldt als richtlijn twee punten van het toepasselijke liquidatietarief in eerste aanleg met een maximum van 15 % van de hoofdsom, te vermeerderen met tot aan de dagvaarding vervallen rente voorzover deze in een bedrag is uitgedrukt. De hoogte van het liquidatietarief is afhankelijk van het belang van de zaak en is te vinden op rechtspraak.nl.

Komt het tot een procedure, dan zal de rechter in de regel berekende incassokosten matigen die niet aan deze voorwaarden voldoen.

In sommige gevallen is in algemene voorwaarden een incassobeding opgenomen, volgens welk een vast percentage van de schuld of een vast bedrag als incassokosten mogen worden berekend. Ook deze berekende kosten kunnen door de rechter worden gematigd, met als minimum gebruikelijke kosten die redelijk zijn.

Agressief incassobeleid kan dikwijls resultaten hebben. Mensen zijn immers vaak geneigd de incassokosten te betalen uit angst voor nog meer kosten. Als debiteur lijkt het echter raadzaam om incassokosten uitsluitend te betalen zolang deze redelijk zijn. Meent het incassobureau dat te weinig is betaald, dan zal het naar de rechter moeten stappen. In de praktijk zal dit zelden gebeuren.


Maurits Richert is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied vennootschapsrecht.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Incassokosten dienen redelijk te zijn

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief