icon

Beëindigingsovereenkomst en BTW

Wanneer het om welke reden ook niet langer gaat tussen een werkgever en werknemer en zij beiden de arbeidsovereenkomst willen beëindigen, wordt daartoe regelmatig een zogenaamde beëindigingsovereenkomst gesloten. In deze overeenkomst leggen partijen de voorwaarden waaronder de arbeidsovereenkomst eindigt, vast.

Het is niet ongebruikelijk dat de werkgever in het kader van een dergelijke regeling een deel van de kosten van juridische rechtsbijstand van de werknemer op zich neemt. Vaak gaat de werkgever hierbij uit van de gedachte dat hij de verschuldigde BTW kan aftrekken van de door hem te betalen omzetbelasting waar de werknemer dit voordeel niet heeft.

Met deze bijdrage willen wij u waarschuwen voor deze – onjuiste – gedachte.

De BTW, de belasting over de toegevoegde waarde, geeft het systeem aan van berekening van de omzetbelasting. Ondernemers zijn BTW verschuldigd over hun totale omzet maar mogen de BTW die andere ondernemers aan hen in rekening brengen in aftrek brengen. Het moet hierbij wel gaan om diensten die zijn geleverd aan de onderneming zelf.

De juridische diensten die verleend zijn aan een werknemer, zijn evenwel geen diensten die aan de onderneming zelf zijn verleend. Daarom komt de BTW over deze diensten niet voor aftrek in aanmerking. Het maakt daarbij niet uit of de factuur van de juridische adviseur op naam van de werkgever is gesteld.

Een en ander betekent overigens niet dat de werkgever de kosten van juridische rechtsbijstand niet voor zijn rekening zou mogen nemen. Op grond van een beleidsbesluit van de Belastingdienst worden dergelijke kostenvergoedingen namelijk niet gezien als loon waarmee de werkgever deze kosten kan vergoeden zonder dat hij het risico loopt hierover loonheffing verschuldigd te zijn.

Kortom: de kosten van rechtsbijstand mag een werkgever vergoeden zonder dat hierover loonbelasting wordt geheven, de BTW mag hij evenwel niet aftrekken.


Liesbeth Heidstra is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied arbeidsrecht.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Beëindigingsovereenkomst en BTW

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief