icon

Serie borgtocht: een gevaarlijke overeenkomst; deel 4: borgtocht en dwaling

De vader die ten opzichte van een bank instaat voor de schulden van zijn zoon, zodat deze een appartement kan kopen; een directeur die zich garant stelt voor de schulden van zijn bedrijf, zodat hij extra financiering kan krijgen: in eerdere blogs is al geschetst dat een dergelijke overeenkomst van borgtocht een gevaarlijke overeenkomst is.

Bijzonder is het geval dat een borg zich beroept op dwaling. Met ‘dwaling’ wordt een onjuiste voorstelling van zaken bedoeld, waardoor een overeenkomst kan worden vernietigd. Hoewel dit misschien een aantrekkelijke mogelijkheid lijkt om van een overeenkomst af te komen, is het vaak niet eenvoudig om aan de criteria te voldoen.

Een particuliere borg, zoals in bovenstaand voorbeeld de vader die instaat voor de schulden van zijn zoon, maakt echter meer dan een andere (professionele) partij kans om de overeenkomst van borgtocht op grond van dwaling te vernietigen. De Hoge Raad heeft particulieren tegen onderschatting van de risico’s van een borgtocht in bescherming willen nemen.

Meer nog dan in andere gevallen moet een professionele schuldeiser (ie de bank) rekening houden met de belangen van de particuliere borg (ie de vader). Als de dwaling aan de rechter wordt voorgelegd zal de schuldeiser moeten bewijzen dat hij de borg op de gevaren van het sluiten van een overeenkomst van borgtocht heeft gewezen. Slaagt de schuldeiser daar niet in, dan wordt aangenomen dat hij niet aan zijn mededelingsplicht heeft voldaan. De borg kan de overeenkomst dan met recht vernietigen.


Maurits Richert is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied column.

Serie borgtocht: een gevaarlijke overeenkomst; deel 4: borgtocht en dwaling

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief