icon

Bestuurders beursgenoteerde bedrijven geen werknemer meer?

Als het aan de Tweede Kamer ligt mogen bestuurders van beursgenoteerde bedrijven in de toekomst niet meer op basis van een arbeidsovereenkomst werkzaam zijn bij de vennootschappen die zij ook besturen. De Tweede Kamer heeft in het kader van de onlangs behandelde wetswijziging van de regels voor ondernemingsbestuur bij beursfondsen en besloten vennootschappen daartoe ingestemd met een amendement van de Kamerleden Frans Weekers van de VVD en Nicoline Vroonhoven-Kok van het CDA.

Het doel van het aangenomen amendement is te voorkomen dat bestuurders van beursgenoteerde bedrijven een ontslagvergoeding mee kunnen krijgen op basis van de zogeheten kantonrechtersformule. Immers indien geen sprake is van een arbeidsovereenkomst, kan de rechter de bestuurder ook geen vergoeding toekennen op basis van de kantonrechtersformule, die tot een hogere uitkomst kan komen dan wenselijk wordt geacht op grond van de zgn. code Tabaksblat.

De Tweede Kamer poogt op deze wijze de laatste gaten in het juridische net te sluiten. In de gedragscode voor goed ondernemingsbestuur (de zogeheten code Tabaksblat die in 2003 werd geïntroduceerd) is opgenomen dat bestuurders van beursgenoteerde bedrijven bij vertrek maximaal één jaarsalaris meekrijgen. De maximering van de gedragscode kan tot op heden echter door bestuurders worden omzeild door in een ontbindingsprocedure een beroep te doen op de zogeheten kantonrechtersformule waardoor de rechter aan de bestuurder een vergoeding kan toekennen (althans in theorie) die hoger zou kunnen zijn dan één jaarsalaris. Deze lacune was de politiek al een doorn in het oog reden waarom onder andere het wetsvoorstel maximering ontslagvergoeding is ingediend, waardoor werknemers met een inkomen van € 75.000,- of hoger voortaan maximaal één jaarsalaris mee kunnen krijgen als ontslagvergoeding. Dit wetsvoorstel is echter nog in behandeling en het is steeds meer de vraag of dit wetsvoorstel wel door de Eerste Kamer heen zal komen. Om op zeker te spelen heeft de Tweede Kamer nu ook ingestemd met voornoemd amendement.

De beoogde wetswijziging heeft echter meer gevolgen dan alleen het beoogde doel: zo vallen bestuurders buiten de sociale zekerheidswetten (waaronder de WW en Wia) en zullen zij dure aanvullende verzekeringen moeten afsluiten. Daarnaast zullen bestuurders eigen aansprakelijkheidsverzekeringen af moeten sluiten, nu zij niet meer als werknemer onder de polis van het bedrijf vallen. Ook dit brengt extra kosten met zich mee, kosten die waarschijnlijk verdisconteerd zullen worden in vergoeding van de bestuurder. Verder verandert ook het karakter van het toezicht op de bestuurder: er is geen sprake meer van een gezagshouding maar van een overeenkomst van opdracht. Naar verwachting brengt de beoogde wetwijziging dan ook wel wat administratieve rompslomp met zich mee, reden waarom niet bijvoorbeeld de werknemersorganisatie VNO-NCW niet erg gelukkig is met de voornoemen wijziging.


Fleur Costa Baiôa is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied arbeidsrecht.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Bestuurders beursgenoteerde bedrijven geen werknemer meer?

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief