icon

Nieuwe monumentenverordening: 'Erfgoedverordening stadsdeel Centrum' en het Amsterdams Restauratiefonds

Amsterdam telt bijna 7500 rijksmonumenten en een kleine 1400 gemeentelijke monumenten. Daarmee heeft het de grootste monumentendichtheid van Nederland. Als eigenaar van een gemeentelijke monument hebt u bij wijzigingen aan het monument een vergunning nodig. De regels daarvoor zijn vastgelegd in een gemeentelijke monumentenverordening. Het stadsdeel Centrum heeft onlangs het ontwerp van een nieuwe monumentenverordening ter inzage gelegd. Conform het door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) voorgestelde model zal deze verordening de naam 'Erfgoedverordening' gaan dragen.

De Erfgoedverordening ziet onder meer op deregulering. Dit betekent dat de procedure voor het verkrijgen van een vergunning voor het wijzigen van een gemeentelijk monument vereenvoudigd zal worden. De overheid wil daarmee de administratieve lasten voor burgers en bedrijven verlagen. Eenvoudige en vastomlijnde wijzigingen zullen worden vrijgesteld van vergunningverlening. Daar staat tegenover dat de gemeente nadere eisen kan stellen (uitvoeringsrichtlijnen). Complexe wijzigingen aan monumenten zullen wel vergunningsplichtig blijven. Een andere wijziging bestaat uit een uitbreiding van de verordening voor archeologie en archeologisch onderzoek. Daarnaast zal een Commissie Welstand en Monumenten worden ingesteld. Deze commissie zal als adviesorgaan gaan dienen indien sprake is van een aanwijzing tot gemeentelijk monument of gemeentelijk beschermd stadsgezicht.

Een belangrijke aanleiding voor de aanpassing van de monumentenverordening is de komst van de Wet Algemene Bepalingen Omgevingsvergunning (Wabo), die op een nog bekend te maken tijdstip in 2010 in werking zal treden. Op grond van deze wet zullen diverse bestaande vergunningen – zoals bouwvergunning, monumentenvergunning, e.d. – worden gebundeld in een omgevingsvergunning. De monumentenvergunning zal in deze vergunning worden geïntegreerd.

De Erfgoedverordening stadsdeel Centrum zal de huidige Monumentenverordening stadsdeel Centrum 2005 vervangen. Het ontwerp ligt nog tot en met 8 januari 2010 ter inzage.


Claudia Koenen is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied bestuursrecht.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Nieuwe monumentenverordening: 'Erfgoedverordening stadsdeel Centrum' en het Amsterdams Restauratiefonds

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief