icon

Crisis- en Herstelwet vertraagd

Zoals in onze eerdere bijdrage over de Crisis- en herstelwet is gemeld, was het de bedoeling van het kabinet om deze wet op 1 januari 2010 in werking te laten treden. Afgelopen week werd bekend dat deze doelstelling niet gehaald zal worden.

De Crisis-en Herstelwet is bedoeld om de bouw van woningen, wegen, sluizen en windmolens versneld uit te voeren. De gemeente zal kunnen volstaan met een zogenaamd projectuitvoeringsbesluit, waarna het project direct zonder verdere vergunningen of andere besluiten uitgevoerd kan worden. Op 18 november jl. heeft de Tweede Kamer het wetsvoorstel aangenomen, maar de Eerste Kamer heeft aangegeven meer tijd nodig te hebben om het voorstel zorgvuldig te kunnen bestuderen.

Deze vertraging houdt mede verband met het feit dat de Tweede Kamer een aantal wijzigingen heeft aangebracht op het wetsvoorstel. Aanvankelijk was de regeling bijvoorbeeld bedoeld voor bouwprojecten bestaande uit minimaal 20 woningen, maar deze ondergrens is verlaagd naar 12 woningen. Daarnaast is van belang dat het projectbesluit, anders dan in het eerdere voorstel, niet meer gevolgd hoeft te worden door een snelle bestemmingsplanherziening. Aan het achterwege blijven van een herziening van het bestemmingsplan was een sanctie gekoppeld die eruit bestond dat geen leges geheven mocht worden voor door de gemeente verleende diensten die betrekking hebben op het projectbesluit. Deze legessanctie is thans dus ook komen te vervallen. In plaats daarvan is deze sanctie gekoppeld aan het niet digitaal beschikbaar stellen van het projectbesluit.

De verdere behandeling in de Eerste Kamer is uitgesteld tot na het kerstreces. Naar verwachting zal de Crisis- en Herstelwet niet voor maart 2010 in werking treden.


Martine Goosens is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied handel- en ondernemingsrecht.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Crisis- en Herstelwet vertraagd

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief