icon

Financieel Ombudsman en Orde van Advocaten: Keurmerk voor ‘Gedupeerden Organisaties’

Op maandag 23 november 2009 lieten de Ombudsman voor de financiële dienstverlening, de heer Wabeke, en de algemeen deken van de Nederlandse Orde van Advocaten, de heer Bekkers, weten dat zij vinden dat er een keurmerk of een gedragscode moet komen voor de organisaties die zeggen op te komen voor gedupeerden van banken en verzekeraars. De AFM liet eerder al weten dat de verschillende gedupeerden-organisaties op hun tellen moeten passen, vooral vanwege het mogelijk verrichten van AFM-vergunningplichtige activiteiten (verstrekken van financiële adviezen).

Hoe zo’n keurmerk of gedragscode eruit zou moeten komen te zien, bleef in de berichtgeving onbesproken. Welke instantie verstrekt een dergelijk keurmerk, ziet toe op naleving van de voorschriften, en wat kunnen en zullen de sancties zijn? Of is dat ook allemaal niet de bedoeling en is het met name een gebaar aan consumenten, die momenteel door de bomen het bos niet meer kunnen zien? Dat laatste lijkt het geval. Wabeke noemde expliciet het geval van de verschillende organisaties rondom de DSB Bank. Daar zouden zeker vijftien organisaties de belangen van gedupeerden behartigen, maar welke organisatie dat nu precies voor welke groep (het beste en/of voordeligst?!) doet, is voor veel consumenten onduidelijk.

Daarbij komt dat de curatoren in DSB vorige week naar buiten brachten geen collectieve regelingen met schuldeisers, gedupeerden (of de organisaties die hun belangen zeggen te behartigen) te willen sluiten. Al eerder was in het nieuws dat de twee bekendste stichtingen, Stichting Hypotheekleed (Pieter Lakeman) en Stichting Steunfonds Probleemhypotheken (Jelle Hendrickx) niet wilden ingaan op het verzoek van de curatoren om volmachten te verstrekken van gedupeerden die zij zeggen te vertegenwoordigen.
Ook dit aspect van de mogelijke ondoorzichtigheid van de organisaties speelt een rol. Er moet natuurlijk altijd duidelijk zijn wiens belangen, tot op welke hoogte, worden behartigd. Als de curatoren al hadden overwogen om een collectieve regeling te sluiten met één van de organisaties hadden zij natuurlijk absoluut zekerheid willen hebben over wie de organisatie had gemachtigd om hen te vertegenwoordigen en tot bijvoorbeeld welk bedrag en welke onderwerpen, zodat zij konden vaststellen met wie zij feitelijk een overeenkomst aangingen.

Als het al komt tot een keurmerk of gedragscode, zal die richtlijnen moeten bevatten over hoe de organisaties hun (specifieke) doelstellingen en belangen die zullen worden behartigd kenbaar moeten maken. De wijze van betaling aan en de kosten van de organisatie zullen transparant moeten zijn, net als de kosten die de organisatie maakt. Ook de inhoud van de machtiging en/of opdracht tot belangenbehartiging van gedupeerden aan de organisatie zal aan de orde zijn.


Marieke Oosterhuis is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied handel- en ondernemingsrecht.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Financieel Ombudsman en Orde van Advocaten: Keurmerk voor ‘Gedupeerden Organisaties’

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief