icon

Verzwijging ziekte bij sollicitatie

Het komt vaak voor dat werknemers hun CV wat opleuken, in hun sollicitatiebrief zichzelf extra ophemelen of tijdens het sollicitatiegesprek allerhande elementen van zichzelf wat aandikken. Begrijpelijk, sollicitanten willen natuurlijk op hun voordeligst voor de dag komen. Om dezelfde reden zullen sollicitanten niet snel in een sollicitatieronde melding maken van bijvoorbeeld een ziekte waaraan zij lijden; een werkgever zou immers minder snel geneigd kunnen zijn om die sollicitant dan aan te nemen. Wat nu als achteraf blijkt dat de werknemer die is aangenomen voor een specifieke functie (bijvoorbeeld secretaresse), in de sollicitatiefase heeft verzuimd te vermelden dat zij die functie wegens een bepaalde aandoening niet kan uitoefenen (bijvoorbeeld een muisarm) en dientengevolge kort nadat ze is aangenomen ziek uitvalt? Is de werkgever dan nog steeds gehouden aan de wettelijk verplichte loondoorbetaling tijdens ziekte? Vreemd genoeg, vermeldt de arbeidswetgeving niet specifiek of dat inderdaad het geval is.

De wet stelt slechts dat een zieke werknemer geen recht heeft op loondoorbetaling indien “de ziekte het gevolg is van een gebrek waarover hij in het kader van een aanstellingskeuring valse informatie heeft verstrekt”. Best een strenge bepaling dus.

Uit de wetsgeschiedenis volgt echter dat deze uitsluitingsgrond niet zó nauw opgevat moet worden. Met het betreffende wetsartikel wordt namelijk beoogd een werknemer enige waarborg te bieden tegen te strenge risicoselectie. Met andere woorden, het geeft een werknemer het recht om te zwijgen over medische kwesties die voor de betreffende functie niet rechtstreeks van belang zijn. De wetsgeschiedenis vermeldt echter ook dat het verzwijgen van medische kwalen, ook als daar niet uitdrukkelijk naar wordt gevraagd, waarvan de werknemer wist of had moeten begrijpen dat die hem ongeschikt maakten voor de functie waarnaar hij solliciteerde, kan leiden tot het verlies van loonaanspraken. In de rechtspraak wordt de aanspraak van een werknemer op loondoorbetaling tijdens ziekte in dergelijke gevallen veelal in strijd geacht met de algemene wettelijke verplichting zich “als een goed werknemer” te gedragen.

Toegepast op het eerder genoemde voorbeeld: een werknemer die bijvoorbeeld als secretaresse solliciteert en door haar muisarm weet dat zij de functie niet (goed) kan uitoefenen, is dus verplicht hier melding van te maken tijdens haar sollicitatie. Het lijkt allemaal zo logisch, misschien dat de wetgever er daarom voor heeft gekozen dit niet expliciet wettelijk te regelen.


Kissiwah Mireku is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied arbeidsrecht.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Verzwijging ziekte bij sollicitatie

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief